środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

GPW porządkuje rynek Catalyst

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 grudnia 2020
Obligacje korporacyjne, komunalne i spółdzielcze notowane będą tylko na rynku prowadzonym przez GPW, natomiast rynek prowadzony przez BondSpot zarezerwowany będzie wyłącznie dla papierów skarbowych.

Od 1 lipca 2021 r. rynek Catalyst przestanie dzielić się na cztery platformy obrotu, po dwie prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz BondSpot. Przyjęte zmiany w regulaminach zakładają, że od połowy przyszłego roku nowe emisje obligacji korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych trafiać będą wyłącznie na rynki prowadzone przez GPW – tak jak dotychczas, rynek regulowany lub Alternatywny System Obrotu (ASO).

– Potrzeba uproszczenia rynku Catalyst sygnalizowana była niejednokrotnie przez jego uczestników. Stanowi także jeden z postulatów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wprowadzenie zmian do regulaminów rynków obligacji jest pierwszym krokiem do reorganizacji Catalyst. Chcemy, aby docelowa struktura Catalyst jak najlepiej odpowiadała potrzebom uczestników rynku – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW, cytowana w komunikacie.

W BondSpot pozostaną zaś wyłącznie kompetencje dotyczące obrotu obligacjami skarbowymi. Jak wskazano, dotyczy to zarówno obrotu hurtowego, jak i detalicznego.

– Chcemy, aby dzięki planowanym zmianom BondSpot został centrum kompetencyjnym obligacji skarbowych. Pozwoli to nam wypracować odpowiednią infrastrukturę i funkcjonalności, które docelowo zwiększą atrakcyjność rynku i spełnią postulaty Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – wskazał Mariusz Bieńkowski, prezes BondSpotu.

W dotychczasowej formule z czterema platformami obrotu rynek Catalyst działał niemal od początku istnienia. Uruchomiono go bowiem w 2009 r., początkowo z trzema platformami (dwiema detalicznymi i jedną hurtową), do których trzy miesiące później dołączył też hurtowy ASO prowadzony przez BondSpot.

Na koniec listopada rynek Catalyst liczył 80 emitentów obligacji korporacyjnych (bez banków hipotecznych), z czego znakomita większość (78) obecna była na platformach prowadzonych przez GPW. Część z nich (57) notowana była też na rynku hurtowym BondSpot, gdzie do transakcji korporacyjnym długiem dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Tymczasem na 957,3 mld zł obligacji skarbowych (wliczając BGK i PFR), które na koniec listopada notowane były na Catalyst, wszystkie znaleźć można było na rynkach GPW, ale część była nieobecna na BondSpot.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje