niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Green House Development zebrał 2,2 mln zł z emisji publicznej

msd | 02 listopada 2020
Emisja 30-miesięcznych papierów oprocentowanych na stałe 6,5 proc. rocznie przyniosła deweloperowi mniej niż połowę oczekiwanych wpływów.

Spółka pozyskała 2,22 mln zł z emisji obligacji serii B, wynika z poniedziałkowych danych o rejestracji papierów wartościowych w KDPW.

Równolegle z uplasowaniem papierów przez Green House Development doszło także do emisji nowego długu przez powiązaną osobowo spółkę GHD Emitent 1 (dwie serie, łącznie 4,86 mln zł). Struktura transakcji zakładała bowiem, że za wpływy z emisji publicznej Green House Development obejmie obligacje spółki GHD Emitent 1, ta zaś przekaże je dalej w formie pożyczki do podmiotu celowego realizującego projekt deweloperski.

Uplasowane przez Green House papiery mają 30-miesięczny okres spłaty i są oprocentowane na stałe 6,5 proc. w skali roku. Zabezpieczeniem długu ma być przewłaszczenie na zabezpieczenie obligacji GHD 1 oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji.

Warta do 5 mln zł oferta prowadzona była w trybie emisji publicznej na podstawie memorandum informacyjnego. Była to druga emisja w ramach wartego do 20 mln zł programu. Z pierwszej Green House Development pozyskał 0,73 mln zł wobec oferowanych 3 mln zł.

Green House Development nie jest na rynku obligacji marką zupełnie anonimową. Spółka zasłynęła z obligacji o 17-proc. kuponie, które były notowane na Catalyst w latach 2010-2011. Tym razem dług nie trafi do giełdowego obrotu. 

Więcej wiadomości o Green House Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje