poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Grudniowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 10 stycznia 2017
Uplasowane w ramach publicznej oferty papiery mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,15 pkt proc. marży.

Warunki debiutujących we wtorek obligacji serii AF1 nie różnią się od czterech wcześniejszych ubiegłorocznych emisji publicznych przeprowadzonych przez Kruka. Papiery nie są więc zabezpieczone, a spółce przysługuje prawo do przedterminowego wykupu. Maksymalna premia za wcześniejszą spłatę wynosi do 0,5 proc. wartości nominalnej wykupowanego wcześniej długu.

Debiutujące papiery KRU1221 warte są 40 mln zł. Trafiły one do portfeli 933 inwestorów. Oferowana przez Kruka pula została wyczerpana po kilkunastu godzinach, stąd zaszła konieczność skrócenia zapisów, z której Kruk nie korzystał we wcześniejszych ofertach. Nowością w grudniowej emisji było włączenie do konsorcjum dystrybucyjnego, obok stałego oferującego DM BDM i DM PKO BP także DM mBanku. Ostatecznie, w ciągu dwóch dni popyt wyniósł 125,4 mln zł, co wymagało dokonania ponad 68-proc. redukcji.

Obligacje serii AF1, jako pierwsze, zostały uplasowane w ramach nowego programu emisji o wartości 500 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w drugiej połowie listopada. Windykatorowi pozostaje więc do uplasowania 460 mln zł i prawdopodobnie będzie chciał pozyskać całość tej kwoty. Nowy program daje Krukowi także możliwość plasowania publicznych emisji obligacji w euro.

We wtorek po południu debiutujące papiery KRU1221 wyceniane są na 100,75 proc., co daje 4,66 proc. rentowności brutto. Na czterech wcześniejszych seriach, które Kruk uplasował na tych samych warunkach, liczyć można na 4,59-4,66 proc. rentowności. 

Od rana nowymi papierami zawarto sześć transakcji, przy cenach od 100,02 do 100,8 proc., ale łączny wolumen obrotu to zaledwie 27 obligacji (2,7 tys. zł). Za wcześnie jednak na daleko posunięte wnioski, bo cztery zeszłoroczne emisje publiczne cieszą się wysoką płynnością. Dość wspomnieć, że obroty wartą 135 mln zł serią KRU0521, która trafiła na Catalyst w czerwcu, przez niespełna siedem miesięcy obecności na giełdzie wyniosły 35,8 mln zł, tj. 26,5 proc. całej emisji. 

W obrocie na Catalyst znajduje się łącznie 21 serii obligacji Kruka, w tym jedna w euro. W tym roku wygasają trzy emisje, w sumie na 135 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje