piątek, 18 września 2020

Newsroom

Grupa Unibep miał około 30 mln zł zysku netto w 2019 roku

msd | 07 lutego 2020
Przy porównywalnych przychodach ze sprzedaży wynik netto budowlanej grupy poprawił się o około 8,7 proc. r/r, wynika ze wstępnych danych.

Zeszłoroczne przychody Unibep podliczył wstępnie na 1,65 mld zł wobec 1,659 mld zł rok wcześniej. Poprawa wyników wskazuje, że rentowność zysku netto budowlanej grupy wzrosła z niecałych 1,7 proc. w 2018 r. do ponad 1,8 proc. w 2019 r. 

W ocenie spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w dwóch segmentach operacyjnych: budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze grupy kapitałowej Unibep – podano.

Równocześnie Unibep zastrzega, że opublikowane wyniki mają charakter wstępny i są obecnie przedmiotem audytu.

Pełne sprawozdanie finansowe za 2019 r. spółka powinna opublikować 30 marca. 

Po trzech kwartałach 2019 r. Unibep raportował 1,197 mld zł przychodów i 20,4 mln zł zysku netto.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Unibepu z terminami wykupu w czerwcu 2021 r. i lutym 2022 r. Dłuższe z nich wyceniane są na 101 proc., co oznacza 4,64 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje