niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

GTC chce wyemitować zielone obligacje o wartości 0,5 mld euro

msd | 08 czerwca 2021
Spółka zależna dewelopera zamierza skierować do inwestorów kwalifikowanych ofertę uprzywilejowanych niezabezpieczonych euroobligacji, których gwarantem będzie GTC. Proponowane papiery otrzymały warunkowy rating na poziomie Ba1 od agencji Moody’s.

Deweloper na razie zdradza tylko, że termin zapadalności długu ustalono na 2026 r., a jego kupon będzie stały. Jego wysokości jednak nie ujawniono.

„Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z zielonych obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne” – poinformowało GTC.

Zamiar emisji euroobligacji jeszcze przed wakacjami GTC zapowiadało w ubiegłym miesiącu.

W osobnym komunikacie deweloper poinformował o otrzymaniu od agencji Moody’s ratingu korporacyjnego Ba1, czyli najwyższej oceny spekulacyjnej (odpowiednik BB+ w dwóch innych wiodących agencjach), oczko poniżej poziomu, na którym zaczynają się oceny inwestycyjne. Przyznany spółce rating ma perspektywę pozytywną.

Analogicznie do ratingu przyznanego GTC, oceniono także proponowane obligacje. Lecz tutaj rating ma na razie charakter warunkowy.

Do tej pory deweloper uplasował poprzez inną spółkę zależną dwie serie zielonego długu na rynku węgierskim. W ostatnich miesiącach pozyskał w ten sposób równowartość około 163 mln euro (59,4 mld HUF).

W ostatnich dniach GTC informowało o zamiarze sprzedaży serbskich projektów biurowych za 267,6 mln euro. Wcześniej deweloper zainwestował 212 mln euro w trzy biurowce, ale na rynku węgierskim.

Na warszawskiej GPW notowane są dwie serie starszych obligacji dewelopera – GTC0422 o wartości 9,4 mln euro, a także GTC1123 na 220 mln zł. Do żadnych transakcji nimi jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje