środa, 27 października 2021

Newsroom

GTC otrzymało rating inwestycyjny przed emisją zielonych obligacji

msd | 12 listopada 2020
Niemiecka agencja Scope Rating przyznała deweloperowi ocenę BBB- z perspektywą stabilną. Na jej podstawie GTC jeszcze w tym roku zamierza uplasować zielone obligacje o równowartości około 100 mln euro w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Bank Węgier.

Przyznana ocena (BBB-) to najniższy z możliwych ratingów inwestycyjnych. Nadano ją GTC oraz spółce zależnej dewelopera, GTC Real Estate Development Hungary, która wyemituje nowe obligacje, objęte programem węgierskiego banku centralnego. 

- Fakt posiadania ratingu inwestycyjnego zapewni grupie GTC dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dzięki emisji „zielonych obligacji” w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme będziemy w stanie zróżnicować bazę inwestorów zaangażowanych w instrumenty dłużne spółki. Tym samym zyskamy dostęp do nowych źródeł finansowania długoterminowego. Emisja zielonych obligacji potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym ważny punkt odniesienia – powiedział Ariel Ferstman, CFO i członek zarządu GTC, cytowany w komunikacie prasowym.

Do emisji zielonych obligacji spółki zależnej dewelopera (GTC będzie gwarantem obligacji) miałoby dojść jeszcze w tym roku. Pozyskane wpływy mają trafić na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty ekologicznego budownictwa (BREEAM, LEED).

Wartość planowanej emisji to 36 mld HUF (ok. 100 mln EUR). Będą to 10-letnie stałokuponowe papiery z okresową amortyzacją po 10 proc. nominału rocznie w ostatnich trzech latach życia długu, wynika z komunikatu agencji Scope. 

Prawdopodobieństwo defaultu w 10-letnim horyzoncie dla spółek z ratingiem BBB- agencja Scope ocenia na 8 proc. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji GTCjedna w złotych i trzy w euro. Jeszcze w grudniu deweloper musi spłacić papiery na 10,1 mln euro, zaś w marcu przyszłego roku czeka go wykup serii wartej 20,5 mln euro.

Do handlu obligacjami GTC na Catalyst dochodzi tylko sporadycznie lub wcale, dotyczy to zarówno papierów w złotych, jak i euro. 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi