wtorek, 02 marca 2021

Newsroom

GTC otrzymało rating inwestycyjny przed emisją zielonych obligacji

msd | 12 listopada 2020
Niemiecka agencja Scope Rating przyznała deweloperowi ocenę BBB- z perspektywą stabilną. Na jej podstawie GTC jeszcze w tym roku zamierza uplasować zielone obligacje o równowartości około 100 mln euro w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Bank Węgier.

Przyznana ocena (BBB-) to najniższy z możliwych ratingów inwestycyjnych. Nadano ją GTC oraz spółce zależnej dewelopera, GTC Real Estate Development Hungary, która wyemituje nowe obligacje, objęte programem węgierskiego banku centralnego. 

- Fakt posiadania ratingu inwestycyjnego zapewni grupie GTC dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dzięki emisji „zielonych obligacji” w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme będziemy w stanie zróżnicować bazę inwestorów zaangażowanych w instrumenty dłużne spółki. Tym samym zyskamy dostęp do nowych źródeł finansowania długoterminowego. Emisja zielonych obligacji potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym ważny punkt odniesienia – powiedział Ariel Ferstman, CFO i członek zarządu GTC, cytowany w komunikacie prasowym.

Do emisji zielonych obligacji spółki zależnej dewelopera (GTC będzie gwarantem obligacji) miałoby dojść jeszcze w tym roku. Pozyskane wpływy mają trafić na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty ekologicznego budownictwa (BREEAM, LEED).

Wartość planowanej emisji to 36 mld HUF (ok. 100 mln EUR). Będą to 10-letnie stałokuponowe papiery z okresową amortyzacją po 10 proc. nominału rocznie w ostatnich trzech latach życia długu, wynika z komunikatu agencji Scope. 

Prawdopodobieństwo defaultu w 10-letnim horyzoncie dla spółek z ratingiem BBB- agencja Scope ocenia na 8 proc. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji GTCjedna w złotych i trzy w euro. Jeszcze w grudniu deweloper musi spłacić papiery na 10,1 mln euro, zaś w marcu przyszłego roku czeka go wykup serii wartej 20,5 mln euro.

Do handlu obligacjami GTC na Catalyst dochodzi tylko sporadycznie lub wcale, dotyczy to zarówno papierów w złotych, jak i euro. 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Fitch obniżył rating Getin Noble Banku do CCC

  24 lutego 2021
  Agencja Fitch Ratings ścięła długookresową ocenę banku z CCC+ do CCC i umieściła ją na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.
  czytaj więcej
 • Wyższy rating PGNiG

  13 stycznia 2021
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • Moody’s obniżył częśc ratingów Banku Pekao

  08 stycznia 2021
  Po przejęciu wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku agencja Moody’s potwierdziła oceny depozytów Banku Pekao, ale równocześnie ścięła mu ocenę indywidualną oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta.
  czytaj więcej
 • Rating PGE w dół

  22 grudnia 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej

Emisje