niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

GTC prowadzi publiczną emisję obligacji do 20 mln euro

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 kwietnia 2019
Deweloper oferuje stałe 3,9 proc. za trzyletni dług w euro. Emisja ma charakter publiczny, ale niewymagający sporządzenia prospektu. Jej adresatami są bowiem inwestorzy profesjonalni lub detaliczni, lecz składających zapis o wartości przynajmniej 100 tys. euro.

Oferowane przez GTC papiery są niezabezpieczone, a spółka ma prawo do ich przedterminowego wykupu w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej po 18 miesiącach od emisji. Warunki emisji przewidują też kowenanty znane już z wcześniejszych ofert GTC, w tym wskaźniki długu netto/aktywa do 60 proc. oraz zabezpieczony dług netto/aktywa do 50 proc.

Emitent planuje wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne – poinformowano w memorandum.

Zapisy na obligacje GTC trwają do 12 kwietnia, a dzień emisji wyznaczono na 18 kwietnia. Co prawda oferta prowadzona jest trybie publicznym, ale nie wymaga ona sporządzenia prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenia przez KNF. Dlatego też w przypadku indywidualnych inwestorów minimalny zapis – zgodnie z obowiązującym prawem – to 100 tys. euro.

GTC już wcześniej korzystało z tej formy prowadzenia ofert publicznych. Przed rokiem z emisji do 37,6 mln euro deweloper zebrał 20,5 mln euro. Oferował wówczas 3,7 proc. za trzyletni dług.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji GTC z terminami spłaty od października tego roku do marca 2021 r. Wszystkie z nich to emisje w euro, oprocentowane od 3,5 do 3,75 proc. w skali roku. Do transakcji papierami GTC dochodzi jednak rzadko. 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje