czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

GTC prowadzi publiczną emisję obligacji do 20 mln euro

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 kwietnia 2019
Deweloper oferuje stałe 3,9 proc. za trzyletni dług w euro. Emisja ma charakter publiczny, ale niewymagający sporządzenia prospektu. Jej adresatami są bowiem inwestorzy profesjonalni lub detaliczni, lecz składających zapis o wartości przynajmniej 100 tys. euro.

Oferowane przez GTC papiery są niezabezpieczone, a spółka ma prawo do ich przedterminowego wykupu w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej po 18 miesiącach od emisji. Warunki emisji przewidują też kowenanty znane już z wcześniejszych ofert GTC, w tym wskaźniki długu netto/aktywa do 60 proc. oraz zabezpieczony dług netto/aktywa do 50 proc.

Emitent planuje wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne – poinformowano w memorandum.

Zapisy na obligacje GTC trwają do 12 kwietnia, a dzień emisji wyznaczono na 18 kwietnia. Co prawda oferta prowadzona jest trybie publicznym, ale nie wymaga ona sporządzenia prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenia przez KNF. Dlatego też w przypadku indywidualnych inwestorów minimalny zapis – zgodnie z obowiązującym prawem – to 100 tys. euro.

GTC już wcześniej korzystało z tej formy prowadzenia ofert publicznych. Przed rokiem z emisji do 37,6 mln euro deweloper zebrał 20,5 mln euro. Oferował wówczas 3,7 proc. za trzyletni dług.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji GTC z terminami spłaty od października tego roku do marca 2021 r. Wszystkie z nich to emisje w euro, oprocentowane od 3,5 do 3,75 proc. w skali roku. Do transakcji papierami GTC dochodzi jednak rzadko. 

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Pierwotny rynek korporacyjnego długu powoli odżywa

  19 kwietnia 2019
  Z funduszy obligacji korporacyjnych przestały odpływać pieniądze, więc na rynku pojawia się coraz więcej nowych emisji. Na razie wiele z nich ma jednak charakter refinansowania starszego długu.
  czytaj więcej
 • Niższe wskaźniki płynności grupy GTC

  25 marca 2019
  Najniższe od dwóch i pół roku saldo gotówki na rachunkach komercyjnego dewelopera było główną przyczyną ujemnego kapitału obrotowego netto. GTC tłumaczy to jednak przygotowaniami do refinansowania niektórych kredytów.
  czytaj więcej
 • GTC z ratingiem inwestycyjnym w Izraelu

  14 lutego 2019
  Izraelska agencja ratingowa przyznała deweloperowi ocenę na poziomie A2.il dla spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które GTC może zaciągnąć na lokalnym rynku. Ocena ma właśnie charakter lokalny i odpowiada – także lokalnym – Aa2/AA na skali ratingowej innych agencji.
  czytaj więcej
 • GTC zrefinansowało trzy biurowce

  07 stycznia 2019
  Deweloper zawarł umowy kredytowe o wartości 94,6 mln euro. Zdaniem GTC zrefinansowanie biurowców pozwoli wygenerować ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje