wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

HB Reavis – raport kredytowy DM Michael/Ström

Piotr Ludwiczak, analityk DM Michael/Ström | 14 listopada 2017
Na zmianę sytuacji finansowej HB Reavis w 1H17 miały istotny wpływ dwa wydarzenia: kupno nieruchomości Elizabeth House pod projekt One Waterloo w Londynie oraz dekonsolidacja CE REIF.

Podsumowując, kondycja finansowa HB Reavis po wynikach za 1H17 oraz aktualizacji sytuacji biznesowej za 3Q17 nie odbiega od naszych oczekiwań sformułowanych w Raporcie kredytowym z sierpnia 2017 r. W 2H17 spodziewamy się wpływu istotnej kwoty z tytułu sprzedaży projektu 33 Central w Londynie oraz dalszych zakupów gruntów. W 1H17 HB Reavis wydało na nabycia nieruchomości 285 mln euro, podczas gdy w strategii przewidziana jest kwota 450-500 mln euro rocznie (vs. 321 mln euro w 2016 r.). Strategia zakłada również nieprzekraczanie wskaźnika dług netto do aktywów powyżej 35 proc., podczas gdy na koniec 1H17 wartość tego wskaźnika wyniosła 32 proc.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje