czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

HB Reavis z napiętą płynnością

msd | 03 października 2023
Słowacki deweloper zamknął I półrocze z 536 mln euro krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych do zrefinansowania oraz 144 mln euro straty netto, w wyniku czego jego całkowity dług netto dosięgnął półtorakrotności kapitałów własnych.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst