czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupem

msd | 16 listopada 2023
Na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 zgromadzenie obligatariuszy opowiedziało się za możliwością postawienia ich w stan wymagalności.

W odpowiedzi na naruszenie jednego ze wskaźników zadłużenia, o czym pisaliśmy w październiku na łamach Obligacje.pl, zgromadzenie obligatariuszy wyraziło zgodę na składanie deweloperowi żądań wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 z pierwotnym terminem spłaty przypadającym na 8 grudnia. 

Sama decyzja zgromadzenie obligatariuszy nie była jednak jednomyślna. Za umożliwieniem składania żądań wcześniejszej spłaty opowiedzieli posiadacze 51,7 proc. papierów reprezentowanych na zgromadzeniu. Głosy wstrzymujące i przeciwne stanowiły odpowiednio 24,4 proc. i 23,9 proc. 

W zgromadzeniu uczestniczyli obligatariusze posiadający papiery o łącznej wartości ponad 69 mln zł z emisji na 85 mln zł. I jak można wywnioskować z listy obligatariuszy, za możliwością postawienia papierów w stan wymagalności opowiedziały się fundusze zarządzane przez BNP Paribas TFI, MM Prime TFI oraz Pekao TFI. Przeciwko podjęciu uchwały głosował Haitong Bank, a od głosu wstrzymał się mBank.

Przed przystąpieniem do głosowania przedstawiciel HB Reavis miał oświadczyć, że emitent będący spółką celową grupy posiada na rachunku bankowym środki pozwalające na wcześniejszą spłatę obligacji.

W czwartek po południu obligacje HBR1223 kwotowane są na 96/100 proc. nominału (bid/ask).

Na początku października HB Reavis przekazał, że żaden z wchodzących w skład grupy nie rozważa aktualnie emisji obligacji na polskim rynku.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst