środa, 29 maja 2024

Newsroom

HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

msd | 06 czerwca 2023
Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

 • Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupem

  16 listopada 2023
  Na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 zgromadzenie obligatariuszy opowiedziało się za możliwością postawienia ich w stan wymagalności.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • HB Reavis z napiętą płynnością

  03 października 2023
  Słowacki deweloper zamknął I półrocze z 536 mln euro krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych do zrefinansowania oraz 144 mln euro straty netto, w wyniku czego jego całkowity dług netto dosięgnął półtorakrotności kapitałów własnych.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie HB Reavis bliżej obligacyjnych bezpieczników

  03 października 2022
  Przy braku istotnych dezinwestycji dług netto słowackiego dewelopera wzrósł w I półroczu do ponad 1,8 mld euro. I był naprawdę blisko poziomu, który wymagałby podniesienia marży na papierach dłużnych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst