piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

HB Reavis – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 19 lipca 2019
Biorąc pod uwagę zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych poprzez komercjalizację i sprzedaż projektów, oraz wartość rynkową projektów już wybudowanych na poziomie 895 mln euro (z uwzględnieniem projektów Twin City Tower i One Waterloo), których średni ważony poziom komercjalizacji wyniósł 96 proc. – sytuację płynnościową spółki uważamy za stabilną.

W 2018 r. spółka sprzedała trzy inwestycje biurowe: Metronom Business Center (Praga), Cooper & Soutwark, oraz GBC C i D (Warszawa). Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółka uzyskała ze sprzedaży tych trzech projektów 385 mln euro przychodu, rozpoznała 22 mln euro zysku na sprzedaży i po spłacie zobowiązań uwolniła łącznie 170 mln euro gotówki z tych transakcji. Ponadto, po dacie bilansowej spółka dokonała sprzedaży budynków Warsaw West Station I i Warsaw West Station II, realizowanych w formule joint venture wraz z PKP (udział spółki w JV wynosi 71 proc.). Spółka nie podała kwoty transakcji (w prasie pojawiają się informacje o kwocie ok 190 mln euro). Dodatkowo emitent sprzedał budynek Twin City Tower za ok. 120 mln eurooraz grunt w Budapeszcie za 13 mln euro.

Do sprzedaży są przeznaczone gotowe projekty Twin City B i C, 20 Farringdon Street i trzy niezrealizowane projekty w czeskiej Pradze, gdzie spółka kończy swoją działalność. Projekty przeznaczone do sprzedaży mogą wg naszych szacunków wygenerować ok. 310 mln euro przychodu.

Spółka posiada obecnie dziewięć nieruchomości generujących przychody z najmu, których szacowana wartość rynkowa wynosi ok 775 mln euro (z uwzględnieniem One Waterloo przeznaczonego do wyburzenia). Łączne GLA (gross leasable area – powierzchnia dostępna do wynajęcia) tych projektów to ok. 190 tys. m2, a średnio ważona komercjalizacja wynosi 96 proc.

Spółka posiada łącznie ok. 1,2 mln m2 powierzchni biurowej w budowie i w pipeline o szacowanej przez spółkę łącznej planowanej wartości rynkowej po zakończeniu budowy (Gross Development Value – GDV) 7,2 mld euro.

W 2018 r. spółka przeznaczyła łącznie 127 mln euro na zakup nieruchomości inwestycyjnych. Na koniec IV kw.2018 spółka posiadała 173,8 mln euro gotówki, dług netto na poziomie 719,5 mln euro oraz wskaźnik dług netto/kapitały własne na poziomie 0,57x.

Biorąc pod uwagę zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych poprzez komercjalizację i sprzedaż projektów, oraz wartość rynkową projektów już wybudowanych na poziomie 895 mln euro (z uwzględnieniem projektów Twin City Tower i One Waterloo), których średni ważony poziom komercjalizacji wyniósł 96 proc. – sytuację płynnościową spółki uważamy za stabilną.

Pobierz cały raport

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

 • HB Reavis pomyślnie przeszedł własne stress-testy

  02 czerwca 2020
  Bez sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych do połowy 2021 r. słowacki deweloper powinien utrzymać wystarczającą płynność, a ewentualne obniżenie wyceny aktywów nie powinno zagrażać obligacyjnym kowenantom – wynika ze sprawozdania HB Reavis.
  czytaj więcej
 • HB Revis nieco bardziej zlewarowany

  04 października 2019
  Słowacki deweloper wprawdzie wyraźnie poprawił zyski, ale nie miały one pokrycia w przepływach operacyjnych. Przy kolejnych wydatkach na realizowane projekty zadłużenie finansowe zanotowało więc wzrost.
  czytaj więcej
 • HB Reavis podwoił zysk operacyjny

  11 kwietnia 2019
  Pomimo istotnej poprawy zeszłorocznych wyników, przepływy operacyjne słowackiego dewelopera były ujemne. Jego zobowiązania, w tym zadłużenie odsetkowe, symbolicznie spadły, ale z powodu obniżenia salda gotówki dług netto zanotował wzrost. Wciąż był to jednak poziom racjonalny.
  czytaj więcej
 • HB Reavis dostał 350 mln euro kredytu

  12 marca 2019
  Słowacki deweloper otrzymał bankowe finansowanie budowlano-inwestycyjne na realizację trzech warszawskich budynków w ramach projektu Varso Place.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje