czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

HM Inwest uplasował obligacje warte 10 mln zł

msd | 31 grudnia 2021
Deweloper wyemitował 27-miesięczne obligacje, za które zobowiązał się płacić stałe 7,7 proc. odsetek w skali roku.

Notowana na GPW spółka, na rynku mieszkaniowym lepiej znana pod marką Grupa Inwest, uplasowała w pełni publiczną memorandową ofertę obligacji serii E. W związku z przekroczeniem przez popyt 10 mln zł, zapisy z 29 i 30 grudnia zostały proporcjonalnie zredukowane o 8,2 proc., wynika z komunikatu oferującego.

Pozyskane z emisji środki HM Inwest zobowiązało się przeznaczyć na udzielenie pożyczki dla hiszpańskiej spółki zależnej, która realizuje projekty mieszkaniowe na tamtejszym rynku.

Docelowo uplasowane przez dewelopera papiery zostaną zabezpieczone cesją wierzytelności z pożyczki dla spółki zależnej, zastawem na akcjach emitenta, a także wekslami własnymi i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Jak wskazywaliśmy w pierwszej połowie grudnia, HM Inwest poniesie 1,35 mln zł kosztów emisji, tj. 13,5 proc. wpływów od 27-miesięcznego długu.

Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o HM Inwest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje