czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

i2 Development bardziej zadłużone

msd | 17 maja 2017
Do 19 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych deweloper dołożył też 7 mln zł wydatków inwestycyjnych, wynikających głównie z udzielonych pożyczek. Wszystko to sfinansowano nowym długiem, głównie obligacyjnym.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Kolejne obligacje i2 Development na Catalyst

  11 kwietnia 2018
  Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w lutym dwuletnie papiery dłużne o wartości 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • i2 Development poprawia wyniki przy wyższym zadłużeniu

  30 marca 2018
  W IV kwartale deweloperska grupa w ślad za przekazaniami mieszkań w ukończonych projektach odrobiła straty z poprzednich okresów, ale dla jej wierzycieli większe znaczenie mają ujemne przepływy operacyjne, które sfinansowano dalszym wzrostem zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje