poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

i2 Development wystartował z publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 15 marca 2017
Wrocławski deweloper chce pozyskać 10 mln zł z emisji 2,5-letnich niezabezpieczonych papierów, za które zapłaci WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży.

Warunki emisji pozwalają i2 Development na wcześniejszy wykup obligacji, najwcześniej po roku od przydziału. Spółka będzie miała prawo do przedterminowej spłaty w dniach płatności odsetek w zamian za dodatkową premię dla obligatariuszy. Na początku jej wysokość wyniesie 0,75 proc. nominału, później zaś co pół roku maleć będzie o 0,25 pkt proc.

Właściciele papierów i2 będą natomiast mogli żądać wcześniejszej spłaty obligacji, gdy spółka dopuści się do naruszenia któregoś z szeregu kowenantów. Wśród nich zapisano między innymi, że skonsolidowane zadłużenie netto nie może przekroczyć 0,7x kapitałów własnych, a wypłata dywidendy nie może być wyższa od 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Wpływy z emisji deweloper zamierza przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym na sfinansowanie zakupu gruntów pod kolejne projekty.

Warte do 10 mln zł obligacje serii D i2 Development chce uplasować w ramach oferty publicznej memorandowej, tj. niewymagającej przygotowania i zatwierdzenia prospektu. Spółka korzysta więc z przyspieszonej ścieżki, zarezerwowanej dla emisji do 2,5 mln euro, w przypadku których KNF zatwierdza tylko materiały reklamowe.

Zapisy w ofercie i2 Developement przyjmowane są od 15 marca do 4 kwietnia w Domu Maklerskim Michael / Ström. By wziąć udział w ofercie należy złożyć zapis o wartości co najmniej 50 tys. zł.

Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst. Na razie od maja ubiegłego roku spółka obecna jest na rynku głównym GPW.

i2 Development działa wyłącznie na rynku wrocławskim w segmencie nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych. W ubiegłym roku grupa zakontraktowała 508 lokali netto (wzrost o 21 proc. r/r), w tym 422 lokale w inwestycjach własnych (wzrost o 57 proc. r/r). Na razie i2 buduje i sprzedaje też inwestycje mieszkaniowe Andrzeja Kowalskiego, jednego z dwóch głównych akcjonariuszy, ale docelowo segment ten ma zostać wygaszony.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje