niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Idea Bank chce sprzedać 65 proc. akcji Idea Money za 3,25 zł

msd | 29 czerwca 2020
Bank zawarł niewiążące porozumienie z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz spółką Idea Getin Leasing w sprawie uzgodnienia warunków sprzedaży blisko dwóch trzecich akcji faktora Idea Money.

Zawarte porozumienie przewiduje, że Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckiego kupi od Idea Banku 45,01 proc. akcji Idea Money, a dodatkowe 19,99 proc. trafi do spółki Idea Getin Leasing, w której bank posiada 49,99 proc. udziału. Strony porozumienia mają dążyć do zawarcia umowy do 31 lipca tego roku.

Jak wynika z wyjaśnień banku, transakcja stanowiłaby jeden z elementów procesu restrukturyzacji Idea Money, co obejmuje również restrukturyzację zadłużenia spółki względem Idea Banku. Zgodnie z porozumieniem, bank wciąż będzie udzielać finansowania usług faktoringowych świadczonych przez Idea Money. Niemniej, jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży Idea Money powinno spłacić bankowi tytułem 100 mln zł obligacji. Terminy spłaty pozostałych papierów mają z kolei zostać wydłużone o siedem lat.

„Bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe spółki IGL oraz Fundacji JLC w IM pozwoli na wykorzystanie, poza dalszym zaangażowaniem emitenta w postaci finansowania wierzytelności faktoringowych, potencjału obydwu podmiotów do skutecznej i szybkiej restrukturyzacji IM. Dzięki temu na poziomie emitenta oraz IM będzie można wykorzystać znaczne synergie wynikające ze współpracy wszystkich akcjonariuszy prowadzące w rezultacie do znacznej odbudowy rentowności IM oraz zwiększenia rentowności emitenta.” – poinformował Idea Bank.

Dzięki wartej 3,25 zł transakcji Idea Bank będzie mógł wykazać do 300 mln zł korzyści z utraty kontroli i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje względem Idea Money. 

Na zawarcie transakcji zgodę wyrazić będzie musiał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który działa jako kurator Idea Banku.

Na koniec marca grupie Idea Banku brakowało blisko 1 mld kapitału. Jej łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 wynosiły krytycznie niskie 0,76 i 0,06 proc.

7 lipca odbędzie się NWZ Idea Banku, podczas którego akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie emisji do 75 mln nowych akcji.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z kilkunastu serii podporządkowanych obligacji Idea Banku. To wygasające 14 sierpnia papiery IDA0820 o wartości 30,4 mln zł. W poniedziałek rano tanieją one o 0,11 pkt proc. do 97,29 proc. nominału.

Od lipca do grudnia tego roku Idea Bank musi spłacić 14 serii obligacji o łącznej wartości 276,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje