czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Upadłość Idea Banku prowadziłaby do wyższych strat

msd | 21 grudnia 2021
W przypadku upadłości Idea Banku obligatariusze i tak nie odzyskaliby ani grosza, a straty deponentów byłyby znacznie wyższe, wynika z kolejnego oszacowania przygotowanego na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Poniesione wskutek przymusowej restrukturyzacji straty wierzycieli Idea Banku nie były wyższe niż, gdyby BFG pozwolił na zwykłą upadłość banku – do takiego właśnie wniosku prowadzić ma przygotowane przez PwC oszacowanie, którego głównym celem było zbadanie zgodności z zapisaną w ustawie o BFG zasadą niepogarszania praw wierzycieli. 

- Niezależny audyt PwC potwierdził, że przymusowa restrukturyzacja była najlepszym wyjściem z bardzo złej sytuacji, w jakiej znalazł się Idea Bank S.A. W przypadku upadłości, straty jego klientów byłyby dużo większe. Tylko Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaciłby depozyty gwarantowane, odzyskałby część swoich środków, ale nie w całości. Dzięki resolution uratowaliśmy ok. 0,8 mld zł klientów banku oraz ponad 1,5 mld zł środków funduszu gwarancyjnego – twierdzi Piotr Tomaszewski, prezes BFG, cytowany w komunikacie.

Według opublikowanego przez Fundusz oszacowania, w procesie resolution łączna kwota strat właścicieli i wierzycieli Idea Banku wyniosła 558,2 mln zł. PwC nie pozostawia też wątpliwości, że w przypadku upadłości banku jego obligatariusze i tak nie zostaliby w ogóle zaspokojeni.

„W przypadku upadłości jedynie roszczenia Funduszu zostałyby częściowo zaspokojone, tj. żaden inny podmiot (w tym np. osoby, których roszczenia wobec Idea Bank S.A. wynikają z zakupu za pośrednictwem banku obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A.) nie odzyskałby swoich należności” – podał BFG.

Przymusowe restrukturyzacja Idea Banku została wszczęta 31 grudnia 2020 r. Polegała ona na przejęciu przedsiębiorstwa przez Bank Pekao, lecz z pewnymi wyjątkami (m.in. wyłączono roszczenia obligatariuszy GetBacku). W ramach procesu resolution umorzeniu uległy dwie serie podporządkowanych obligacji Idea Banku o łącznej wartości 56 mln zł (wcześniej w 2020 r. bank spłacił 15 serii długu w sumie na 306 mln zł).

W sierpniu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję BFG o uruchomieniu procedury przymusowej restrukturyzacji wobec banku. 

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium