sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

WSA oddalił skargi na decyzję o zastosowaniu resolution wobec Idea Banku

msd | 25 sierpnia 2021
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, co doprowadziło między innymi do umorzenia jego podporządkowanego długu.

Jak pochwalił się BFG, wśród oddalonych skarg była między innymi ta złożona przez radę nadzorczą Idea Banku, której przewodniczył Leszek Czarnecki, większościowy akcjonariusz banku. Samo oddalenie skarg oznacza zaś – wg komunikatu Funduszu – uznanie, że decyzja BFG nie została wydana z naruszeniem prawa.

– Sąd podzielił ocenę Funduszu, że skarga na decyzję w sprawie Idea Bank S.A. nie daje podstaw do uznania, iż decyzja została wydana z naruszeniem prawa. W prace Funduszu nad wszczęciem przymusowej restrukturyzacji zaangażowany był zespół świetnych profesjonalistów, dlatego takie rozstrzygnięcie sądu nie jest dla nas zaskoczeniem. Fundusz jak zawsze działał zgodnie z polskim i unijnym prawem, kierując się przede wszystkim interesem publicznym – powiedział Sławomir Stawczyk, zastępca prezesa BFG, cytowany w komunikacie.

Procedura resolution wobec Idea Banku została wszczęta 31 grudnia ubiegłego roku. Jej podstawą była krytycznie zła sytuacja kapitałowa banku. Według BFG, bank był zagrożony upadłością i nie było przesłanek wskazujących na możliwość poprawy jego sytuacji. Zdaniem Funduszu, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku było także konieczne w interesie publicznym.

Resolution Idea Banku przeprowadzono poprzez przejęcie jego przedsiębiorstwa przez Bank Pekao. Na przejmującego nie przeniesiono jednak roszczeń klientów związanych z dystrybucją obligacji GetBacku i certyfikatów funduszy Lartiq (d. Trigon).

Przymusowa restrukturyzacja Idea Bank doprowadziła do umorzenia dwóch serii jego podporządkowanych obligacji o wartości 56 mln zł. Wcześniej w 2020 r. bank zdążył spłacić 15 serii podporządkowanego długu, w sumie na 306 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium