poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Iliad przejmie 96,7 proc. akcji Play’a

msd | 20 listopada 2020
Po rozliczeniu zakończonego właśnie wezwania francuska grupa telekomunikacyjna osiągnie na tyle wysoki udział w kapitale Play’a, że będzie mogła wycofać go z GPW. To zaś oznaczałoby naruszenie warunków wartych 750 mln zł obligacji spółki P4.

Iliad kupił w wezwaniu 143,8 mln akcji Play Comuunications, które stanowią 56,5 proc. udziału w kapitale i głosach spółki. Łącznie ze wcześniejszą transakcją zawartą z dwoma byłymi akcjonariuszami telekomu, Iliad przejął więc 96,7 proc. akcji Play’a. 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Iliad nie wyklucza wycofania spółki z GPW, a wyniki wezwania tylko otwierają do tego drogę.

Jak już wcześniej wskazywaliśmy, ewentualne wycofanie akcji Play Communications z GPW stanowić będzie naruszenie warunków emisji obligacji P4, spółki zależnej. Śmiało można przyjąć jednak, że przy wartej około 9,9 mld zł transakcji ryzyko związane z obligacjami na 750 mln zł zostało jednak wkalkulowane. 

Papierami PLY1226 nie handlowano już od blisko miesiąca. W piątek po południu kwotowane są one na 99,5/100,49 proc. nominału (bid/ask). Po obu stronach oferty dotyczą tylko jednej sztuki obligacji. Ich nominał to 500 tys. zł.

P4 ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w zamian za premię dla obligatariuszy. W drugim roku życia papierów, który rozpoczyna się w grudniu, jej wysokość to 1,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o. (grupa Play)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje