niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Indeks Default Rate: Wskaźnik niewykupionych obligacji z Catalyst spadł do 3,1 proc. w I kw.

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 08 kwietnia 2016
W minionym kwartale tylko jedna spółka nie wykupiła obligacji notowanych na giełdzie, co było najlepszym rezultatem od trzech lat. W ujęciu 12-miesięcznym udział defaultów pozostaje znaczący, ale to dla małych emisji jest najwyższy od ponad półtora roku.

Wartość niewykupionych w I kwartale obligacji, które znajdowały się na rynku Catalyst, to 3 mln zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy suma niewykupionych papierów sięga natomiast 102,6 mln zł stanowiąc 3,1 proc. wygasającego w tym okresie długu oraz 0,3 proc. wartości papierów korporacyjnych znajdujących się w obrocie na dzień 31 marca. Kwartał wcześniej 12-miesięczny wskaźnik deafaultów wynosił 3,6 proc. w stosunku do wygasających papierów i 0,4 proc. wartości całego rynku, przed rokiem zaś było to odpowiednio 6,7 i 0,5 proc.

12-miesięczny default rate dla całego rynku Catalyst

Źródło: Obligacje.pl.

W minionym kwartale obligacji nie wykupił Kerdos Group, wnioskująca o sanację spółka holdingowa, która jest właścicielem sieci drogerii Dayli. Problemy z wykupem miało także trudniące się rewitalizacją kamienic 2C Partners, lecz ostatecznie papiery zostały spłacone w ratach z kilkudniowym opóźnieniem. Łącznie w okresie ostatnich 12 miesięcy nie wykupiono 21 serii obligacji, co stanowiło 20 proc. wygasających w tym czasie papierów. To wartość zbliżona do tej z poprzedniego kwartału (20,9 proc. – 23 defaulty) i o 3,5 pkt proc. wyższa niż przed rokiem (17 defaultów).

Problemy z wykupem obligacji dotyczą głównie mniejszych emisji o wartości nie wyższej niż 10 mln zł, które kierowane są przede wszystkim do inwestorów detalicznych. W tej grupie udział problematycznego długu wygląda o wiele gorzej, bo na ostatnie 12 miesięcy przypadało 19 defaultów (27,5 proc. wygasających emisji) o łącznej wartości 65,4 mln zł (22,9 proc. wartości wygasających emisji o wartości mniejszej lub równej 10 mln zł). Zarówno wartościowo, jak i liczbowo to najwyższe wskaźniki od siedmiu kwartałów. Po raz ostatni znajdowały się one na wyższych poziomach w II kwartale 2014 r., gdy 12-miesięczny wskaźnik defaultów obejmował między innymi Ganta, Milmex, Religę Development, Timberone czy Widok Energię.

12-miesięczny default rate dla notowanych na Catalyst emisji nie większych niż 10 mln zł

Źródło: Obligacje.pl.

Drugi kwartał tego roku na pewno pod względem liczby, jak i wartości niewykupionego długu będzie o wiele gorszy od pierwszego, co oczywiście znajdzie swoje odzwierciedlenie w liczonym przez nas 12-miesięcznym wskaźniku defaultów. Nie ma co do tego wątpliwości, bo w kwietniu zapadają obligacje PCZ (10,69 mln zł). Później wygasają dwie serie Kerdos Group o łącznej wartości 4,95 mln zł, a w czerwcu mija termin spłaty długu e-Kancelarii na 2,3 mln zł.

Oprócz pewniaków w drugim kwartale wygasa także kilka innych serii, co do wykupu których można mieć mniejsze lub większe wątpliwości. Największe emocje budzić będą wykupy Czerwonej Torebki, Property Lease Fund czy Włodarzewskiej. Napięcia o to czy na czas udało się zorganizować środki na refinansowanie nie zabraknie także w przypadku 2C Partners, Polbrandu czy Rank Progress. Niedawne wyceny wskazują, że niepewnie czują się także właściciele wygasających 10 kwietnia (w praktyce 11 kwietnia) obligacji Copernicus Securities.

Niewykupione obligacje z rynku Catalyst w okresie ostatnich 12 miesięcy

Kod

Nazwa

Wykup

Oproc.

Wartość

JED0415

RÓŻANA (d. JEDYNKA)

2015.04.04

WIBOR 6M + 5,75 p.p.

9 000 000 zł

PCG0415

PC GUARD

2015.04.13

WIBOR 6M + 6 p.p.

5 020 000 zł

UBT0415

UBOAT - LINE

2015.04.22

WIBOR 3M + 6,3 p.p.

3 404 000 zł

EKA0515

E-KANCELARIA

2015.05.06

12 proc.

1 750 000 zł

VIG0515

PPUH VIG

2015.05.08

12 proc.

3 000 000 zł

MYS0615

MYSŁAW

2015.06.10

11,5 proc.

1 690 000 zł

PTI0615

TOPMEDICAL (d. PTI)

2015.06.22

WIBOR 6M + 6 p.p.

4 000 000 zł

PCZ0615

PCZ

2015.06.30

IBOR 3M + 6 p.p.

8 000 000 zł

EKA0715

E-KANCELARIA

2015.07.11

IBOR 6M + 7,86 p.p.

1 453 000 zł

MYS0715

MYSŁAW

2015.07.25

11 proc.

1 370 000 zł

UBT0915

UBOAT - LINE

2015.09.27

WIBOR 3M + 6 p.p.

5 000 000 zł

EKA1015

E-KANCELARIA

2015.10.23

10 proc.

2 142 000 zł

PCZ1015

PCZ

2015.10.31

11 proc.

13 000 000 zł

QLT1115

QUALITY ALL DEVELOPMENT

2015.11.01

WIBOR 3M + 7,25 p.p.

1 658 000 zł

EKA1115

E-KANCELARIA

2015.11.06

10 proc.

3 588 000 zł

PTI1115

TOPMEDICAL (d. PTI)

2015.11.08

WIBOR 6M + 5 p.p.

5 574 500 zł

WZR1115

WZRT-ENERGIA

2015.11.16

WIBOR 3M + 7 p.p.

24 200 000 zł

EKA1215

E-KANCELARIA

2015.12.04

WIBOR 3M + 6,3 p.p.

4 235 000 zł

BTG1215

BLUE TAX GROUP

2015.12.08

9 proc.

500 000 zł

EKK1215

E-KANCELARIA

2015.12.23

WIBOR 3M + 6,3 p.p.

1 000 000 zł

KRS0316

KERDOS GROUP

2016.03.31

8 proc.

3 000 000 zł

Źródło: Obligacje.pl.

Jak liczymy wskaźniki?

Relacja liczby niewykupionych do zapadających serii, jak i wartość niewykupionego długu do sumy wygasających emisji, liczone są w ujęciu 12-miesięcznym. W ten sam sposób liczymy też wartość niewykupionych emisji do kapitalizacji rynku na koniec każdego kwartału, rozumianej jako suma wszystkich znajdujących się w obrocie obligacji firm (pomijamy tutaj papiery BGK, EBI i emisje w euro).

Wskaźniki default rate liczone są w dwóch wariantach – dla całego rynku Catalyst (rynki prowadzone przez GPW oraz BondSpot), jak i dla emisji o wartości nie wyższej niż 10 mln zł (przyjmujemy, że są to oferty kierowane głównie do inwestorów indywidualnych).

By obliczyć default rate posługujemy się danymi własnymi oraz GPW. Uwzględniamy wyłącznie papiery, które były notowane na Catalyst, nawet jeśli zostały one karnie wycofane z obrotu przed terminem wykupu. Liczba i wartość niewykupionego długu porównywana jest z emisjami, które powinny zapadać w danym okresie (nawet jeśli spłacono je przed czasem).

Jako default rozumiemy wyłącznie te emisje, które faktycznie nie zostały spłacone. Jeśli emitent ureguluje swoje zobowiązania z opóźnieniem, wskaźniki mogą zostać skorygowane.

 • E-Kancelaria wyemitowała nowe obligacje

  25 września 2023
  Zbudowana na zgliszczach po poprzedniej E-Kancelarii spółka świadcząca usługi prawno-windykacyjne wypuściła papiery dłużne o wartości 14 mln zł.
  czytaj więcej
 • Do sądu trafił akt oskarżenia ws. Topmedicalu (d. PTI)

  02 lutego 2023
  Prokurator postawił w stan oskarżenia pięć osób powiązanych z dawnym Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym, które miały dopuścić się między innymi oszustw przy emisjach obligacji, działań na szkodę wierzycieli i manipulowania kursami akcji.
  czytaj więcej
 • Założyciel PCZ usłyszał wyrok

  14 lipca 2022
  Romuald Ś. został skazany na 12 lat więzienia. Razem z nim wyroki usłyszało też sześcioro innych oskarżonych, w tym Stanisław P. i Beata G., wynika z informacji podanych przez Radio Wrocław.
  czytaj więcej
 • Prezesi spółek z grupy WZRT zatrzymani

  12 lutego 2020
  Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali Mirosława K i Dariusza W. w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstw o charakterze gospodarczym, w którym pojawia się też wątek niewykupionych obligacji. Jak ustaliliśmy, chodzi o byłych szefów spółek WZRT-Energia i WZRT-Północ.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst