niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (02.02)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 05 lutego 2018
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 2 lutego 2018 roku wyniosła 3,23 pkt proc., czyli o 0,12 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 0,36 pkt proc. mniej od rekordowo wysokiego poziomu na początku stycznia.

Na podstawie wskazań Indeksu możemy uznać, że ceny obligacji na Catalyst są już na stosunkowo wysokich poziomach.

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od ponad miesiąca pozostaje na poziomie 1,72 pkt proc.

Za medianę, czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, odpowiada spółka Robyg.

W ostatnich dwóch tygodniach z Catalyst zostały wycofane obligacje spółki OEX, zatem w składzie Indeksu znajduje się obecnie 75 emitentów.

Indeks Rynku Obligacji

Jeżeli chodzi o debiuty nowych emisji, ostatnie dwa tygodnie również nie były zbyt aktywne w tym zakresie. Na rynku pojawiła się jedynie emisja obligacji spółki Vantage Development – seria VTG0521 o wartości 70 mln zł. Na razie na tej serii zawarto jedną transakcję po kursie 101,95 proc.

Oprócz OEX z Catalyst w związku z wykupem została wycofana seria obligacji Polnordu PND0218.

Ciekawe wydarzenia i informacje z ubiegłego tygodnia

Końcówka roku 2016 i rok 2017 były trudne dla firm z branży pożyczkowej, ich rentowności znajdowały się na poziomach uznawanych za spekulacyjne. Aktualnie sytuacja branży wygląda dużo lepiej.

Rentowności brutto obligacji Everest Capital spadły poniżej 6 proc.

Rentowność obligacji Everest Capital

Natomiast rentowności brutto obligacji Providenta (International Personal Finance) zbliżają się do 8 proc.

Rentowność obligacji IPF

Dla przypomnienia, w ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości ostro pracowało nad kolejnymi zmianami ograniczającymi maksymalne koszty udzielanych pożyczek. Zmiana ta miała zostać wprowadzona szybko i istotnie wpłynąć na rentowność firm pożyczkowych. Od tamtego czasu temat zmian ucichł.

2016 rok był dobry dla obligacji Getin Noble Banku, których ceny systematycznie rosły. W 2017 roku obserwowaliśmy korektę i wzrosty rentowności obligacji tego banku. Przyczyniały się do tego między innymi słabe wyniki banku czy ograniczenia nałożone przez KNF odnośnie emisji obligacji podporządkowanych.

Na drugim biegunie mieliśmy osłabiający się kurs franka szwajcarskiego, a ten z kolei wspierał notowania akcji banku. Dodatkowo w ostatnim czasie główny akcjonariusz banku Leszek Czarnecki ogłosił zamiar dokapitalizowania tej instytucji. W efekcie w 2018 roku obserwujemy lekkie odwrócenie wzrostowego trendu rentowności obligacji.

Rentowność obligacji Getin Noble Bank

Interesującą spółką do obserwacji i być może handlu na Catalyst jest OT Logistics, którego rentowności obligacji wykazują się sporą zmiennością.

Rentowność obligacji OT Logistics

Obecnie rentowności obligacji zeszły poniżej poziomu 5 proc., patrząc historycznie na dobry moment do kupna zapewne trzeba trochę poczekać.

Przypominam, że wpis ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji do inwestycji. Decyzje inwestycyjne każdy Czytelnik podejmuje na własną odpowiedzialność.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje