wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (02.02)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 05 lutego 2018
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 2 lutego 2018 roku wyniosła 3,23 pkt proc., czyli o 0,12 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 0,36 pkt proc. mniej od rekordowo wysokiego poziomu na początku stycznia.

Na podstawie wskazań Indeksu możemy uznać, że ceny obligacji na Catalyst są już na stosunkowo wysokich poziomach.

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od ponad miesiąca pozostaje na poziomie 1,72 pkt proc.

Za medianę, czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, odpowiada spółka Robyg.

W ostatnich dwóch tygodniach z Catalyst zostały wycofane obligacje spółki OEX, zatem w składzie Indeksu znajduje się obecnie 75 emitentów.

Indeks Rynku Obligacji

Jeżeli chodzi o debiuty nowych emisji, ostatnie dwa tygodnie również nie były zbyt aktywne w tym zakresie. Na rynku pojawiła się jedynie emisja obligacji spółki Vantage Development – seria VTG0521 o wartości 70 mln zł. Na razie na tej serii zawarto jedną transakcję po kursie 101,95 proc.

Oprócz OEX z Catalyst w związku z wykupem została wycofana seria obligacji Polnordu PND0218.

Ciekawe wydarzenia i informacje z ubiegłego tygodnia

Końcówka roku 2016 i rok 2017 były trudne dla firm z branży pożyczkowej, ich rentowności znajdowały się na poziomach uznawanych za spekulacyjne. Aktualnie sytuacja branży wygląda dużo lepiej.

Rentowności brutto obligacji Everest Capital spadły poniżej 6 proc.

Rentowność obligacji Everest Capital

Natomiast rentowności brutto obligacji Providenta (International Personal Finance) zbliżają się do 8 proc.

Rentowność obligacji IPF

Dla przypomnienia, w ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości ostro pracowało nad kolejnymi zmianami ograniczającymi maksymalne koszty udzielanych pożyczek. Zmiana ta miała zostać wprowadzona szybko i istotnie wpłynąć na rentowność firm pożyczkowych. Od tamtego czasu temat zmian ucichł.

2016 rok był dobry dla obligacji Getin Noble Banku, których ceny systematycznie rosły. W 2017 roku obserwowaliśmy korektę i wzrosty rentowności obligacji tego banku. Przyczyniały się do tego między innymi słabe wyniki banku czy ograniczenia nałożone przez KNF odnośnie emisji obligacji podporządkowanych.

Na drugim biegunie mieliśmy osłabiający się kurs franka szwajcarskiego, a ten z kolei wspierał notowania akcji banku. Dodatkowo w ostatnim czasie główny akcjonariusz banku Leszek Czarnecki ogłosił zamiar dokapitalizowania tej instytucji. W efekcie w 2018 roku obserwujemy lekkie odwrócenie wzrostowego trendu rentowności obligacji.

Rentowność obligacji Getin Noble Bank

Interesującą spółką do obserwacji i być może handlu na Catalyst jest OT Logistics, którego rentowności obligacji wykazują się sporą zmiennością.

Rentowność obligacji OT Logistics

Obecnie rentowności obligacji zeszły poniżej poziomu 5 proc., patrząc historycznie na dobry moment do kupna zapewne trzeba trochę poczekać.

Przypominam, że wpis ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji do inwestycji. Decyzje inwestycyjne każdy Czytelnik podejmuje na własną odpowiedzialność.

 • OT Logistics rozmawia o refinansowaniu zadłużenia

  17 maja 2018
  Logistyczna spółka wykazuje coraz większe niedobory kapitału obrotowego, a jej obligacje z terminem wykupu w tym roku wyraźnie tanieją. Firma zapewnia, że prowadzi już rozmowy o refinansowaniu.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank miał 47,7 mln zł straty netto w I kwartale

  17 maja 2018
  Raportowana przez bank strata spadła o połowę, ponieważ dokonano znacznie niższych niż przed rokiem odpisów. Jednak na podstawowej działalności GNB osiągnął gorsze wyniki. Bank nie spełniał też wymogów kapitałowych, ale o tym akurat zdążył wcześniej uprzedzić.
  czytaj więcej
 • Bardzo niskie wskaźniki płynności OT Logistics

  16 maja 2018
  W I kwartale logistyczna grupa nieco obniżyła zadłużenie finansowe, ale kosztem wyraźnego obniżenia salda gotówki. Aktywa obrotowe spadły więc na tyle, że nie pokrywały nawet połowy krótkoterminowych zobowiązań. W rachunku wyników wykazano natomiast 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Na pozór wysokie kapitały własne XSystem

  22 maja 2018
  Znajdująca się w upadłości spółka wykazywała na koniec marca 11 mln zł skonsolidowanych aktywów i 7,4 mln zł zobowiązań. Ocena na tej podstawie szans odzyskania pieniędzy przez wierzycieli byłaby jednak błędem.
  czytaj więcej
 • PKO BP miał 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto

  22 maja 2018
  W I kwartale zysk netto bankowej grupy wzrósł o 44,2 proc. r/r, do czego przysłużył się przede wszystkim wyraźnie lepszy wynik odsetkowy. Po emisji podporządkowanego długu współczynnik wypłacalności PKO BP zanotował wzrost.
  czytaj więcej
 • Obroty publicznymi emisjami obligacji wzrosły o 28 proc. r/r w styczniu

  05 lutego 2018
  Ich wartość redakcja Obligacje.pl podliczyła na 58,1 mln zł - to o 12,6 mln zł więcej niż przed rokiem i o 8,9 mln zł więcej niż w grudniu.
  czytaj więcej
 • Obligacje Best – raport rynkowy

  05 lutego 2018
  Zmieniając warunki nowej oferty Best zrobił wystarczająco dużo, aby obecne na rynku wtórnym starsze serie nie stanowiły dużej konkurencji dla trwającej właśnie emisji. Owszem, Catalyst daje niekiedy możliwość zainwestowania środków w starsze obligacje Bestu na atrakcyjniejszych warunkach, ale to przywilej zarezerwowany dla najdrobniejszych inwestorów.
  czytaj więcej

Emisje