wtorek, 17 września 2019

Newsroom

Invista nie wypłaciła odsetek od obligacji

msd | 16 sierpnia 2019
Nieruchomościowo-inwestycyjna spółka nie przekazała kuponu od wartych 3,09 mln zł papierów dłużnych serii E. Spółka tłumaczy się blokadą rachunków bankowych.

Warte 3,09 mln zł obligacje Invisty oprocentowane są na stałe 8 proc. w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek, wynika z rejestru zobowiązań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W praktyce spółce zabrakło więc około 21 tys. zł. 

Invista zapewnia inwestorów, że dokona płatności zaległych odsetek, gdy tylko zniesione zostaną blokady jej rachunków bankowych. Nawiasem mówiąc, spółka nie informowała dotychczas w komunikatach bieżących, aby w ogóle takie blokady zostały ustanowione. 

Spółka przypomniała także, że brak płatności odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji.

Obligacje serii E to dwuletni dług z terminem spłaty w grudniu tego roku. Papiery wyemitowano tuż przed wykupem serii D na 1,98 mln zł, która była notowana na Catalyst.

Seria E także miała trafić do giełdowego obrotu, z czego spółka nie wywiązała się jednak do tej pory.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje