środa, 27 maja 2020

Newsroom

Invista nie wypłaciła odsetek od obligacji

msd | 16 sierpnia 2019
Nieruchomościowo-inwestycyjna spółka nie przekazała kuponu od wartych 3,09 mln zł papierów dłużnych serii E. Spółka tłumaczy się blokadą rachunków bankowych.

Warte 3,09 mln zł obligacje Invisty oprocentowane są na stałe 8 proc. w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek, wynika z rejestru zobowiązań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W praktyce spółce zabrakło więc około 21 tys. zł. 

Invista zapewnia inwestorów, że dokona płatności zaległych odsetek, gdy tylko zniesione zostaną blokady jej rachunków bankowych. 

Spółka przypomniała także, że brak płatności odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji.

Obligacje serii E to dwuletni dług z terminem spłaty w grudniu tego roku. Papiery wyemitowano tuż przed wykupem serii D na 1,98 mln zł, która była notowana na Catalyst.

Seria E także miała trafić do giełdowego obrotu, z czego spółka nie wywiązała się jednak do tej pory.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje