sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

IV kw. 2018 r. w branży deweloperskiej pod znakiem wyborów samorządowych – raport DM Navigator

materiał prasowy DM Navigator, ben | 21 stycznia 2019
IV kw. 2018 r. pod względem sprzedaży okazał się dla polskiej branży deweloperskiej okresem słabym. Analizowani deweloperzy zakontraktowali w tym kwartale łącznie 5450 lokali, co oznacza spadek o prawie 31 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

Wynik niepokoi, choć istotnie negatywny wpływ na sprzedaż w IV kw. 2018 r. miały odbywające się w tym okresie wybory samorządowe. Niektóre samorządy działały w tym okresie mniej sprawnie, co opóźniało wprowadzenie do sprzedaży inwestycji deweloperskich w IV kw., w konsekwencji czego ich rozpoczęcie przeniesiono na I kw. 2019. W całym 2018 r. deweloperzy osiągnęli wolumen kontraktacji na poziomie 23268 lokali w porównaniu z 27025 w 2017 r., co oznacza spadek o 13,9 proc. rok do roku. Tym samym większość deweloperów nie zrealizowała celu sprzedażowego na 2018 r. Dynamika sprzedaży widocznie spadła, jednakże warto podkreślić, że okresem odniesienia do tegorocznych danych jest rekordowy pod względem zakontraktowanych mieszkań 2017 rok. Zestawiając wielkość sprzedaży lokali w 2018 r. z wolumenem kontraktacji osiągniętym w 2016 r. okazuje się, że ubiegły rok pod względem sprzedaży był lepszy.

Branży sprzyja bardzo dobra sytuacja makroekonomiczna – tempo wzrostu PKB po trzech kwartałach 2018 r. pozytywnie zaskakuje. Prognozy na 2019 r. zakładają niższe tempo wzrostu, jednak nadal bardzo solidne, zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Biorąc pod uwagę kontynuację polityki niskich stóp procentowych, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace, analitycy DM Navigator uważają, że 2019 r. będzie dobrym rokiem dla deweloperów i nie spodziewają się wieszczonego przez niektórych załamania na tym rynku, a jedynie lekkiego spowolnienia.

Utrzymujący się niedobór pracowników fizycznych, rosnące płace oraz dynamiczna podwyżka cen materiałów miały znaczący negatywny wpływ na marże osiągane przez analizowanych deweloperów w 2018 r., choć w samym IV kw. widoczne było zwolnienie dynamiki wzrostu kosztów. Zdaniem analityków DM Navigator, największym zagrożeniem dla branży deweloperskiej jest dalszy skokowy wzrost kosztów wykonawstwa wynikający z migracji pracowników z Ukrainy. W 2019 roku spodziewają się mniejszych napływów pracowników z tego kraju oraz nie wykluczają znaczącego odpływu Ukraińców zatrudnionych już w Polce na rzecz podjęcia pracy w Niemczech.

Po trzech latach wzrostów cen gruntów w latach 2015-2017 w 2018 r. deweloperzy coraz głośniej komunikowali, iż uważają ceny gruntów za zbyt wygórowane i niektórzy z nich ograniczyli zakupy nowych terenów pod inwestycje w 2018 r. Widoczna była również stabilizacja cen gruntów na relatywnie wysokim poziomie. Wzrost cen w poprzednich latach zacznie być widoczny w marżach realizowanych przez deweloperów w 2019 i 2020 r., kiedy zaczną rozliczać inwestycje zrealizowane na gruntach zakupionych po wyższych cenach.

IV kw. 2018 r., podobnie jak III kw., cechował się niską aktywnością deweloperów w zakresie emisji długu. W tym okresie jedynie cztery z 16 analizowanych w raporcie spółek decydowało się na emisję obligacji, których łączna wartość wyniosła 245 mln zł. Ostatnie miesiące 2018 r. były bardzo trudne dla całego rynku obligacji korporacyjnych, który wciąż odczuwa skutki afery GetBacku oraz otrzymał dodatkowy cios w postaci afery KNF. Sytuacji nie pomogły słabe wyniki funduszy obligacji korporacyjnych. W efekcie, w ostatnim kwartale roku miały miejsce masowe umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach. Odpływ kapitału skutkował spadkiem wartości instrumentów notowanych oraz koniecznością podwyższenia oprocentowania nowego długu. W konsekwencji ostatnich negatywnych wydarzeń, część z emitentów postanowiła ponownie sięgnąć po finansowanie bankowe. Analitycy DM Navigator uwazają, że w 2019 r. trudno będzie odzyskać zaufanie inwestorów do rynku obligacji na poziomie sprzed defaultu GetBacku.

Załączony raport zawiera najważniejsze informacje na temat wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom, Atal, Dom Development, i2 Development, Inpro, JHM Development, JW Construction, LC Corp, Lokum Deweloper, Marvipol, Murapol, Polnord, Robyg, Ronson Development, Vantage Development, Victoria Dom. Wartym podkreślenia jest, że Inpro oraz JHM Development po raz pierwszy znaleźli się w przygotowywanym przez DM Navigator raporcie.

Więcej wiadomości kategorii Analizy