czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

J.W. Construction skupiło część własnych obligacji

msd | 04 czerwca 2020
Wielopole 19/21, spółka zależna dewelopera, ale wyłączona z konsolidacji, nabyła poza rynkiem jego papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 6,9 mln zł.

Transakcje skupu objęły 3,5 mln zł obligacji JWC0522 (d. JWC0620, JWC0520) z wartej 35 mln zł emisji, a także 3,41 mln zł papierów JW10522 (d. JWC1120) z emisji na 42,3 mln zł. Wszystkie transakcje zawarto na rynku pozagiełdowym po cenach zbliżonych lub równych wartości nominalnej.

Wszystkie obligacje zostały nabyte przez Wielopole 19/21, spółkę w 100 proc. kontrolowaną przez J.W. Construction, lecz wyłączoną przez dewelopera z konsolidacji. Na koniec 2019 r. nie miała ona praktycznie żadnych aktywów (sama nazwa spółki nie jest jednak przypadkowa – Wielopole 19/21 to krakowski adres, pod którym JWC ma nieruchomości będące w trakcie sprzedaży).

W ostatnich dniach obligatariusze JWC przystali na zmianę warunków emisji obligacji, które spółka właśnie częściowo odkupiła. Warte 77,3 mln zł papiery miały wygasać w czerwcu i listopadzie tego roku, lecz za zgodą wierzycieli spłatę rozłożono na raty do maja 2022 r. W zamian spółka zobowiązała się podstawić zabezpieczenie hipoteczne oraz podnieść marżę z 3 do 5 pkt proc. (6 pkt proc. do czasu wpisu hipoteki).

Obrót papierami JWC0522 (d. JWC0620, JWC0520) pozostaje zawieszony w związku z częściową amortyzacją, która się odbędzie w najbliższych dniach. Natomiast serię JW10522 (d. JWC1120) wyceniano w ostatnich transakcjach na 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje