niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Jeszcze jedna emisja HM Inwest

msd | 05 stycznia 2022
Giełdowy deweloper chce pozyskać 7 mln zł. Tym razem oferta ma charakter prywatny, a jej oprocentowanie ustalono o 0,3 pkt proc. powyżej kuponu z grudniowej emisji publicznej.

Warte do 7 mln zł obligacje serii F będą wygasać 30 marca 2024 r., tak samo jak uplasowana w grudniu seria E o wartości 10 mln zł. Mimo tego, papiery różnić się będą wysokością oprocentowania. Za nowszy dług HM Inwest proponuje bowiem stałe 8 proc. rocznie wobec 7,7 proc., jakie spółka oferowała w grudniowej emisji publicznej.

Obligacje ponownie zostaną zabezpieczone, aczkolwiek spółka nie zdradza bliższych szczegółów na ten temat (grudniową emisję zabezpieczono cesją wierzytelności z pożyczki dla spółki zależnej, zastawem na akcjach, wekslami własnymi i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji).

Podobnie jak poprzednio, celem nowej emisji ma być pozyskanie środków na finansowanie spółki zależnej, która realizuje projekty mieszkaniowe w Hiszpanii.

Tym razem papiery zostaną zaoferowane do nie więcej niż 150 inwestorów. Ponownie natomiast nie trafią one do obrotu na Catalyst. 

Więcej wiadomości o HM Inwest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje