poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Jeszcze jedna emisja obligacji od Ghelamco Invest

msd | 11 września 2020
Deweloper chce pozyskać do 50 mln zł z emisji papierów dłużnych, ale tym razem w ramach oferty bezprospektowej.

Warunki emisji nie zostały ujawnione, za wyjątkiem tego, że – jak zawsze – zabezpieczeniem długu będzie poręczenie cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco.

Oferta zostanie skierowana do inwestora kwalifikowanego (w komunikacie użyto liczby pojedynczej).

Aktualnie Ghelamco prowadzi publiczną prospektową ofertę 40-miesięcznych obligacji oprocentowanych na stałe 5,5 proc. rocznie. Wartość emisji to 55 mln zł, a jej pełne powodzenie wyczerpie pulę 350 mln zł przewidzianą dla programu, któremu KNF zatwierdziła prospekt pod koniec lutego tego roku.

W ramach kończonego programu publicznych prospektowych emisji Ghelamco uplasowało dotychczas sześć emisji na 295 mln zł, w tym pięć z nich (255 mln zł) adresowano do inwestorów indywidualnych. 

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1,17 mld zł, z czego cztery wygasają jeszcze w tym roku (121 mln zł). 

Pochodzące z czerwcowo-lipcowych emisji papiery, które zasymilowano pod wspólną nazwą GHE0124, notowane są po 100,92 proc., co daje 5,72 proc. rentowności brutto. Papiery są bowiem oprocentowane na 6,1 proc. wobec 5,5 proc., które deweloper oferuje w nowej emisji.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje