środa, 22 maja 2019

Newsroom

Jeszcze jedna emisja od Ghelamco

msd | 06 marca 2019
Deweloper zapowiada wartą 50 mln zł ofertę publiczną, skierowaną jednak tym razem do inwestorów instytucjonalnych.

Do planowanej emisji ma dojść jeszcze w tym miesiącu. Warunki oferty nie zostały ujawnione.

Ostateczna decyzja dotycząca warunków emisji obligacji zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki – podało Ghelamco.

Papiery zostaną uplasowane w ramach VII programu emisji o wartości do 400 mln zł, który przyjęto w lipcu ubiegłego roku. Jego adresatami są wyłącznie inwestorzy profesjonalni. Ostatnią ofertę w ramach tego programu Ghelamco zamknęło w lutym pozyskując 138,2 mln zł. Są to trzyletnie obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży, ale wyemitowane z dyskontem, stąd efektywna marża dla nabywców to bliżej 4,9 pkt proc.

Tymczasem w najbliższy czwartek dewelopera rusza z wartymi łącznie 60 mln zł dwiema ofertami publicznymi, kierowanymi przede wszystkim do inwestorów detalicznych (jedną z serii obejmować będą mogły także instytucje). Ghelamco zaoferuje WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży za trzyletni dług, o czym szerzej pisaliśmy we wtorek.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji Ghelamco z terminami spłaty do marca 2022 r. W zdecydowanej większości przypadków dług dewelopera notowany jest powyżej nominału. Dla najdłuższej serii – wygasającej za trzy lata GHE0322 – rentowność zakupu w ostatniej transakcji ustalono na 5,87 proc. brutto. 

W maju i czerwcu Ghelamco musi wykupić cztery serie obligacji o łącznej wartości 127,6 mln zł. W listopadzie natomiast spółkę czeka jeszcze spłata papierów na 47,9 mln zł.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje