niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Kancelaria Medius nie objęła emisji gwarancyjnej w funduszu wierzytelności

msd | 15 kwietnia 2020
Windykator uznał, że nie miał obowiązku objęcia skierowanej wyłącznie do niego emisji gwarancyjnej funduszu Lumen Profit 30 NSFIZ o wartości 48,5 mln zł. Nie spłacił też części nominału od obligacji.

Kancelaria Medius nie odpowiedziała na zakończoną we wtorek emisję gwarancyjną funduszu Lumen Profit 30 NSFIZ, który musi się rozliczyć z inwestorami, ale nie ma na to wystarczających środków. 

„Emitent po dokonaniu analizy uznał, że nie miał on obowiązku objęcia 1 certyfikatu inwestycyjnego serii D w ramach (…) emisji, w szczególności obowiązek ten nie wynikał z umowy gwarancyjnej z dnia 14 lutego 2018 roku. Wobec braku takiego obowiązku, emitent nie dokonał zapisu na 1 certyfikat inwestycyjny serii D.” – podała Kancelaria Medius.

Przypomnijmy, windykacyjna spółka, jako gwarant płynności i stopy zwrotu w funduszu, została wezwana przez Ipopema TFI do objęcia jednego certyfikatu o wartości emisyjnej 48,45 mln zł. Dla porównania, to wartość odpowiadająca za 29 proc. sumy bilansowej grupy KME oraz 80 proc. jej kapitałów własnych.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała też o niewykonaniu okresowej amortyzacji nienotowanych na Catalyst papierów serii M. Chodzi o kwotę 150 tys. euro kapitału, który spółka zobowiązana jest spłacać co miesiąc. 

KME już wcześniej zawiesiła obsługę obligacyjnych zobowiązań. W ubiegłym tygodniu nie przekazała 174 tys. zł kuponu od notowanych na Catalyst papierów KME0720 o wartości 10 mln zł.

Aktualnie istnieje sześć serii obligacji KME o łącznej wartości około 90 mln zł, z czego dwie notowane są na Catalyst (w sumie 31,3 mln zł). To zabezpieczone wierzytelnościami papiery KME0720 i KME0321, które rynek wycenia poniżej jednej trzeciej nominału. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje