niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Kancelaria Medius nie wypłaciła odsetek od obligacji i gwarancji dla funduszu wierzytelności

msd | 08 kwietnia 2020
Zgodnie z zapowiedzią, windykator nie przekazał kuponu od wygasających w lipcu papierów serii L na 10 mln zł. Wcześniej spółka nie wypełniła też gwarancji udzielonych funduszowi Lumen Profit 30 NSFIZ.

Zawieszenie obsługi obligacyjnych zobowiązań Kancelaria Medius zapowiedziała jeszcze w poniedziałek rano. Od razu przeszła do słów do czynów, nie przekazała 174 tys. zł kuponu od papierów KME0720. 

Warte 10 mln zł papiery KME0720 zabezpieczone są zastawem na zbiorze wierzytelności do 12 mln zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zgodnie z ustawą o obligacjach właściciele papierów serii L będą mogli żądać ich natychmiastowego wykupu.

Informując w poniedziałek o zawieszeniu obsługi obligacyjnych zobowiązań KME powoływała się na skutki pandemii koronawirusa, w tym drastycznym zmniejszeniem wpłat od dłużników na rynku hiszpańskim, gdzie ulokowana jest większość aktywów grupy. 

31 marca minął termin, w którym windykator miał przekazać 25 mln zł do funduszu wierzytelności Lumen Profit 30 NSFIZ w ramach spełnienia obowiązku gwarancji płynności i stopy zwrotu. 

„Towarzystwo informuje, iż  Gwarant nie doprowadził do spełnienia na dzień 31 marca 2020 r. zasad gwarancji opisanych w statucie Funduszu. To oznacza, że Fundusz podejmie wszelkie przewidziane w statucie Funduszu czynności, służące wykonaniu przez KME obowiązków zapewnienia Gwarantowanej Stopy Zwrotu oraz płynności na poziomie zapisanym w Statucie. W pierwszej kolejności, Fundusz dnia 7 kwietnia 2020 r. rozpocznie emisję gwarancyjną Certyfikatu Inwestycyjnego serii D, skierowaną wyłącznie do Gwaranta.” – podało Ipopema TFI, które przejęło fundusz Lumen Profit 30 NSFIZ od Lartiq’q (d. Trigona), któremu KNF cofnęła zezwolenie.

Aktualnie istnieje sześć serii obligacji KME o łącznej wartości około 90 mln zł, z czego tylko dwie notowane są na Catalyst (w sumie 31,3 mln zł). Sprzedający wyceniają papiery KME0720 i KME0321 kolejno na 69,99 i 62 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje