niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Kancelaria Medius przestaje regulować obligacyjne długi

msd | 06 kwietnia 2020
Krakowski windykator wstrzymał obsługę zobowiązań wobec obligatariuszy do czasu „zakończenia analizy obecnej sytuacji oraz wdrożenia rozwiązań zapewniających długoterminową stabilność finansową”.

Decyzję o zaprzestaniu obsługi obligacyjnych długów Kancelaria Medius tłumaczy pandemią koronawirusa, która doprowadziła do drastycznego zmniejszenia wpłat na rynku hiszpańskim, gdzie ulokowana jest większość aktywów grupy. Spółka wskazuje też na spadek wpłat od dłużników na innych rynkach. Nie wspomina jednak o otrzymanym niedawno wezwaniu na 25 mln zł od funduszu Lumen 30 NZFIZ do wykonania umowy gwarancyjnej.

„Emitent informuje, że brak wykonywania wymagalnych zobowiązań wobec obligatariuszy może stanowić przesłankę do wcześniejszego wykupu obligacji emitenta z tego powodu emitent jednocześnie zamierza podjąć rozmowy z obligatariuszami emitenta w celu uzyskania zgód na przedłużenie terminu spłat odsetek od obligacji, a także zmiany terminu wykupu obligacji emitenta.” – podała Kancelaria Medius.

Jak wskazano, spółka analizuje dostępne rozwiązania prawne „wspierające stabilność emitenta”.

„Powyższe działania spowodowane są tylko i wyłącznie zjawiskami siły wyższej związanej z wirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 i mają na celu zapewnienie utrzymania aktywów i struktury finansowania emitenta i jego grupy kapitałowej, tak aby w okresie największego wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 na działalność gospodarczą spółki i jej grupy kapitałowej zapewnić możliwość serwisowania wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa spółki i jej grupa kapitałowa, a także utrzymanie pełnej zdolności operacyjnej spółki i jej grupy kapitałowej po okresie zakończenia pandemii.” – podano także.

Na Catalyst notowane są dwie z sześciu serii obligacji Kancelarii Medius. Obie zabezpieczone na wierzytelnościach. To warte 10 mln zł papiery serii L z terminem spłaty w lipcu tego roku oraz seria N na 21,27 mln zł z wykupem w marcu 2021 r. 

Przed weekendem obligacje KME0720 i KME0321 wyceniano kolejno na 75,77 i 55 proc. nominału.

Na koniec 2019 r. KME miała łącznie 91,6 mln zł zobowiązań wynikających z sześciu serii papierów dłużnych. Aktualnie kwota ta powinna być niższa, ponieważ w przypadku trzech nienotowanych serii spółka zobowiązana jest do comiesięcznej amortyzacji po 100 lub 150 tys. euro (dla jednej z nich okresowa amortyzacja ruszyła dopiero 20 marca br.)

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje