sobota, 22 września 2018

Newsroom

Kancelaria Medius wprowadziła na Catalyst grudniową emisję

msd | 23 czerwca 2017
Za trzyletnie zabezpieczone obligacje serii J windykacyjna spółka płaci stałe 6,9 proc. w skali roku.

Debiutująca emisja warta jest 5,69 mln zł wobec 10 mln zł, które oferowano w trybie niepublicznym. Uplasowany w grudniu dług objęło 22 inwestorów. Była to dla Kancelarii Medius druga emisja z trzyletnim okresem spłaty, ale pierwsza, w której oferowano poniżej 7 proc. odsetek.

Papiery serii J zabezpieczone są zastawem rejestrowym na wierzytelnościach do kwoty 6,87 mln zł, co obejmuje 100 proc. należności głównej i 100 proc. odsetek za cały okres życia obligacji.

Spółka zapewniła sobie w warunkach emisji możliwość wcześniejszej spłaty, do czego może dojść najwcześniej po roku od przydziału. Ewentualna realizacja opcji call wiązałaby się z koniecznością wypłacenia obligatariuszom 0,5 proc. premii liczonej od nominału spłacanego długu.

W piątek do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami KME1219, nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży. Trzy starsze emisje, także obecne na Catalyst, wyceniane są powyżej nominału, z rentownościami od 4,35 do 6,47 proc. brutto.

Od czasu zamknięcia emisji windykator uplasował jeszcze jedną serię trzyletnich papierów, także płacąc za nie 6,9 proc. rocznie, ale już bez zabezpieczenia. Wartą 6 mln zł ofertę objęło dwóch inwestorów, a obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst. Na początku czerwca spółka zapowiedziała też kolejną emisję. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje