czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Kancelaria Statima wprowadziła publiczną emisję na Catalyst

msd | 12 lutego 2018
Debiutujące w giełdowym obrocie papiery serii B o wartości 3,528 mln zł windykator uplasował w ramach marcowo-kwietniowej tzw. małej oferty publicznej, w której udział wzięło 95 inwestorów.

Dwuletnie obligacje oprocentowane są na stałe 8 proc. w skali roku przy trzymiesięcznych okresach odsetkowych. Wprawdzie termin spłaty przewidziano na kwiecień 2019 r., ale do wykupu dojść mogłoby także wcześniej, ponieważ spółce przysługuje opcja przedterminowej spłaty. W razie jej realizacji Kancelaria Statima zobowiązana będzie wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii.

Papiery zabezpieczono zastawem na zbiorze wierzytelności (spółka specjalizuje się obsłudze wierzytelności komunikacyjnych) oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Tymczasem akurat dwa miesiące po złożeniu tego oświadczenia przez spółkę Sąd Najwyższy uznał, że trzy siódemki w przypadku papierów dłużnych – wszystkich, nie tylko Statimy – mogą nie mieć zastosowania.

W jedynej do godz. 13.50 transakcji, opiewającej na 3 tys. zł nominału, debiutujące papiery STA0419 wyceniono na 99,1 proc., co oznacza 9,32 proc. rentowności brutto. Po południu obligacje kwotowane są na 100/102,7 proc. (bid/ask). Kupując je od ręki po najlepszej ofercie z arkusza zleceń sprzedaży rentowność wyniosłaby 6,04 proc. brutto. I tyle właśnie wynosi też rentowność (ostatniej transakcji i rentowność zakupu) starszej serii STA0119, która została wyemitowana trzy miesiące wcześniej z 9-proc. kuponem.

Po marcowo-kwietniowej ofercie publicznej Kancelaria Statima przeprowadziła jeszcze trzy emisje prywatne, które zamknięto w październiku (dwie serie) i grudniu ubiegłego roku. Ich warunki nie odbiegały od tych zaoferowanych w ofercie publicznej. 

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje