wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

KGHM chce wyemitować obligacje jeszcze w tym kwartale

msd | 09 maja 2019
Miedziowy konglomerat zapowiada ustanowienie programu emisji, w ramach którego zamierza uplasować papiery dłużne do 2 mld zł w II kwartale.

Emitowane przez KGHM obligacje mają być niezabezpieczone. Szczegółowe warunki emisji, w tym jej ostateczna wielkość, mają natomiast zostać ustalone między innymi z uwzględnieniem procesu budowy księgi popytu oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Papiery zostaną wyemitowane w trybie oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów.

Planowana emisja obligacji stanowi realizację strategii KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych – podała spółka.

O zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji przedstawiciele KGHM informowali w grudniu. Wówczas nie wykluczali jeszcze także oferty skierowanej do inwestorów detalicznych.

W ostatnich tygodniach o zamiarze przeprowadzenia dużej emisji w II kwartale informowała też Polska Grupa Energetyczna, która z kolei chce pozyskać do 1 mld zł.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje