poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

KGHM zaktualizował strategię

msd | 17 stycznia 2022
Miedziowa grupa celuje średnio w 10,2 proc. rentowności kapitału stałego (ROCE), wynika ze strategii do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Zaktualizowana strategia grupy KGHM opiera się o pięć filarów. Do czterech dotychczasowych (elastyczność, efektywność, ekologia oraz e-przemysł) miedziowy koncern dołożył bowiem także element związany z energią. Wśród celów na 2030 r. związanych z efektywnością KGHM wyznaczył między innymi produkcję około 600 tys. ton krajowej produkcji miedzy elektrolitycznej, zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów, utrzymanie się w TOP3 producentów srebra na świecie, a także osiągnięcie średniego wskaźnika rentowności kapitału stałego (ROCE) na poziomie 10,2 proc.

Według zapowiedzi, KGHM chce być jednym z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej. Do 2030 r. grupa miałaby osiągnąć minimum 50-proc. konsumpcję energii z własnych źródeł.

Jak wyjaśniono, dotychczasowa strategia grupy na lata 2019-2023 wymagała aktualizacji, między innymi z powodu zmian w otoczeniu makro. Zaktualizowana strategia ma być także spójna z ogłoszoną w listopadzie polityką klimatyczną (30-proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.).

W osobnym komunikacie KGHM przekazał także główne założenia budżetu na 2022 r. Grupa planuje ponieść w tym roku 3 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym ponad 2,8 mld zł dotyczyć ma nakładów na rzeczowe aktywa trwałe. 

Na Catalyst notowane są dwie serie zmiennokuponowych obligacji KGHM z terminami spłaty w 2024 r. oraz 2029 r. i łącznej wartości 2 mld zł. Sprzedający wyceniają je kolejno z 3,5 i 4,3 proc. rentowności brutto (przy ostrożnym założeniu, że we wszystkich kolejnych okresach odsetkowych WIBOR wyniesie ponad 3,1 proc.).

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst