czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

KNF chce odwołania L. Czarneckiego z rady nadzorczej GNB i Idea Banku

msd | 28 września 2020
Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie zawieszenia Leszka Czarneckiego w czynnościach członka rady nadzorczej obu banków, a jednocześnie do ich walnych zgromadzeń skierowała wniosek o odwołanie głównego akcjonariusza z rady nadzorczej.

Podjęte przez KNF czynności mają być następstwem działań Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która zdecydowała o postawieniu Leszkowi Czarneckiemu zarzutów w związku z aferą GetBacku. Nadzorca uznał na tej podstawie, powołując się na art. 22 ustawy Prawo bankowe, iż Leszek Czarnecki w obecnych okolicznościach nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków jako przewodniczący rad nadzorczych Getin Noble Banku i Idea Banku.

Wraz z wnioskiem do walnych zgromadzeń obu banków o odwołanie Leszka Czarneckiego z rad nadzorczych KNF wszczęła też postępowanie administracyjne w przedmiocie zawieszenia głównego akcjonariusza w czynnościach członka rad nadzorczych do czasu rozpatrzenia tych wniosków przez WZ. 

„W uzasadnieniu wniosku KNF powołała się na znajdujące się w dyspozycji KNF informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania za pośrednictwem Idea Bank obligacji spółki GetBack, w którym właściwy prokurator postanowił o przedstawieniu panu Leszkowi Czarneckiemu jako przewodniczącemu rady nadzorczej Idea Banku zarzutów” – poinformował Getin Noble Bank.

Tymczasem w osobnym komunikacie KNF przypomniała, że „członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem.” 

W ostatnich dniach prokuratura potwierdziła zamiar postawienia zarzutów Leszkowi Czarneckiemu w związku z aferą GetBacku. Prokuratura chce też tymczasowego aresztowania głównego akcjonariusza GNB i Idei. Jeśli sąd przychyli się do tego wniosku, za biznesmenem zostanie wydany list gończy.

„KNF monitoruje na bieżąco sytuację banków z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego z punktu widzenia stabilności ich funkcjonowania” – poinformował także nadzorca.

Na Catalyst notowane są 22 serie podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku, po tym jak w piątek z obrotu wycofano papiery GNB1020 z terminem spłaty przypadającym na 7 października. Przed otwarciem poniedziałkowej sesji najkrótsze papiery GNB1120 i GNO1120 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 97,3 oraz 97,49 proc. nominału.

W piątek, przed informacjami o działaniach KNG, wygasające na początku przyszłego roku obligacje GNB0221 i GNB0321 wyceniano z 32 i 25 proc. rentowności brutto.

Żadna z trzech pozostałych do spłaty serii podporządkowanych obligacji Idea Banku nie jest notowana na Catalyst. W ostatnich dwóch miesiącach bank spłacił 13 serii długu o łącznej wartości 244 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Prawo