czwartek, 05 października 2023

Newsroom

KNF nakazała Pekao BH opracowanie planu naprawy

msd | 15 lutego 2023
Nadzorca zobowiązał Pekao Bank Hipoteczny przygotowanie indywidualnego planu naprawy w celu ograniczenia ryzyka działalności, odzyskania rentowności i poprawy bezpieczeństwa działania.

Indywidualny plan naprawy powinien zapewnić możliwość szybkiego zastosowania przygotowanych rozwiązań w sytuacji materializacji ryzyka i wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa banku, wynika z komunikatu Pekao BH. 

„W ocenie Komisji za koniecznością sporządzenia przez bank indywidualnego planu naprawy przemawiają także potencjalne negatywne ekonomiczne skutki obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, w tym wzrost i wysoki poziom stóp procentowych wpływający na ograniczenie popytu na kredyty na nieruchomości, wcześniejsze spłaty kredytów hipotecznych oraz problemy niektórych kredytobiorców ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla rentowności banków hipotecznych. Niepewność rozwoju sytuacji rynkowej i jej wpływ na bank
stanowi argument przemawiający za koniecznością opracowania planu naprawy” – napisano w komunikacie Pekao Banku Hipotecznego.

Sporządzony przez bank plan naprawy będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF.

Dotychczas Pekao BH był objęty grupowym planem naprawy opracowanym przez Bank Pekao.

Po trzech kwartałach ubiegłego roku Pekao BH miał 88,1 mln zł straty netto. W całym 2021 r. odnotował 90,3 mln zł straty, a w 2020 r. był 12,4 mln zł pod kreską. 

Na GPW znajduje się 16 serii listów zastawnych Pekao BH, w tym jedno w euro. Do transakcji nimi dochodzi jednak niezwykle rzadko lub wcale.

Lada moment minie już cztery lata od ostatniej emisji listów zastawnych przez Pekao BH.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej