niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

KNF nałożyła na Konrada Kąkolewskiego 900 tys. zł kary

msd | 20 września 2021
Po 3,5 roku od wybuchu afery nadzorca ukarał byłego prezesa GetBacku. Wytknął mu naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia raportów okresowych za 2017 r.

„Pan Konrad Kąkolewski jako prezes zarządu GetBack SA posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez spółkę, sposobów jej finansowania, skali prowadzonych emisji obligacji, a także kondycji finansowej spółki. Tym samym posiadał pełną wiedzę na temat nieprawidłowości w rachunkowości spółki oraz wyników finansowych przedstawianych inwestorom, które nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji w jakiej znajdowała się spółka” – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak wskazuje nadzorca, jeszcze w I połowie 2017 r. Konrad Kąkolewski miał informować pozostałych członków zarządu spółki o utracie płynności i konieczności ratowania jej sytuacji finansowej. Zdaniem Komisji, były prezes GetBacku był zatem „w pełni świadomy złej sytuacji spółki, a mimo to akceptował sprawozdania finansowe, prezentujące w sposób nierzetelny zyski i przychody z prowadzonej przez nią działalności”.

„Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter adekwatny do stwierdzonych naruszeń” – podano także.

Nałożona na Konrada Kąkolewskiego kara (0,9 mln zł) nie osiągnęła maksymalnej możliwej wartości. KNF przysługiwało prawo do obciążenia byłego prezesa GetBacku kwotą 1 mln zł. 

Decyzja Komisji datowana jest na 3 września, lecz do jej upublicznienia doszło 20 września.

Były prezes windykacyjnej spółki przebywa w areszcie od czerwca 2018 r.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo