piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

KNF nałożyła największą indywidualną karę ws. GetBacku

msd | 12 grudnia 2022
Nadzorca nałożył na Annę Paczuską, byłą członek zarządu windykacyjnej spółki, łącznie 3,35 mln zł kar pieniężnych za nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Ukarana została też Alicja Kornasiewicz, była członek rady nadzorczej.

Największa z kar nałożonych na Annę Paczuską (2,1 mln zł) dotyczy wielokrotnego nienależytego wykonania obowiązków w zakresie przekazania informacji o prywatnych emisjach obligacji w latach 2017-2018. Ponadto, KNF nałożyła też na byłą członek zarządu GetBacku 0,7 mln zł kary za nieprzekazanie informacji o braku realizacji umowy nabycia wierzytelności i przepadku 6,1 mln euro depozytu, a także 0,55 mln zł kary za nieprzekazanie informacji o braku wykupu obligacji i braku płatności odsetkowych od nich.

Jak wynika z komunikatu KNF, menedżerka jest współodpowiedzialna za brak ujawnień, co do zawartych warunkach emisji obligacji opcji put, czy też wysokości oprocentowania znacząco przewyższającego standardowo oferowane przez spółkę kupony. 

„Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji spółki” – podano w komunikacie Komisji.

Dalej nadzorca zwraca uwagę, że pozostałe uchybienia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w tym co do obligacyjnych płatności, pozbawiły inwestorów wiedzy o pogłębiających się problemach płynnościowych GetBacku.

Jak przypomina KNF, to właśnie Anna Paczuska odpowiadała za relacje inwestorskie GetBacku i była odpowiedzialna za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółkę.

Równocześnie KNF poinformowała też o nałożeniu 115 tys. zł kar pieniężnych na Alicję Kornasiewicz, byłą członek rady nadzorczej GetBacku. Stwierdzone wobec niej nieprawidłowości zasadniczo dotyczą tych samych kwestii, co w przypadku Anny Paczuskiej.

Niecały miesiąc temu za nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych Komisja nałożyła też 2,95 mln zł kar pieniężnych na Bożenę Solską, byłą członek zarządu odpowiedzialną za finanse GetBacku. 

Według naszych obliczeń, do tej pory KNF nałożyła na były zarząd GetBacku łącznie 17,95 mln zł kar. Z kolei byli członkowie rady nadzorczej otrzymali w sumie 615 tys. zł kar. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo