piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

KNF nałożyła największą indywidualną karę ws. GetBacku

msd | 12 grudnia 2022
Nadzorca nałożył na Annę Paczuską, byłą członek zarządu windykacyjnej spółki, łącznie 3,35 mln zł kar pieniężnych za nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Ukarana została też Alicja Kornasiewicz, była członek rady nadzorczej.

Największa z kar nałożonych na Annę Paczuską (2,1 mln zł) dotyczy wielokrotnego nienależytego wykonania obowiązków w zakresie przekazania informacji o prywatnych emisjach obligacji w latach 2017-2018. Ponadto, KNF nałożyła też na byłą członek zarządu GetBacku 0,7 mln zł kary za nieprzekazanie informacji o braku realizacji umowy nabycia wierzytelności i przepadku 6,1 mln euro depozytu, a także 0,55 mln zł kary za nieprzekazanie informacji o braku wykupu obligacji i braku płatności odsetkowych od nich.

Jak wynika z komunikatu KNF, menedżerka jest współodpowiedzialna za brak ujawnień, co do zawartych warunkach emisji obligacji opcji put, czy też wysokości oprocentowania znacząco przewyższającego standardowo oferowane przez spółkę kupony. 

„Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji spółki” – podano w komunikacie Komisji.

Dalej nadzorca zwraca uwagę, że pozostałe uchybienia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w tym co do obligacyjnych płatności, pozbawiły inwestorów wiedzy o pogłębiających się problemach płynnościowych GetBacku.

Jak przypomina KNF, to właśnie Anna Paczuska odpowiadała za relacje inwestorskie GetBacku i była odpowiedzialna za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółkę.

Równocześnie KNF poinformowała też o nałożeniu 115 tys. zł kar pieniężnych na Alicję Kornasiewicz, byłą członek rady nadzorczej GetBacku. Stwierdzone wobec niej nieprawidłowości zasadniczo dotyczą tych samych kwestii, co w przypadku Anny Paczuskiej.

Niecały miesiąc temu za nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych Komisja nałożyła też 2,95 mln zł kar pieniężnych na Bożenę Solską, byłą członek zarządu odpowiedzialną za finanse GetBacku. 

Według naszych obliczeń, do tej pory KNF nałożyła na były zarząd GetBacku łącznie 17,95 mln zł kar. Z kolei byli członkowie rady nadzorczej otrzymali w sumie 615 tys. zł kar. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Rada Ministrów przyjęła ustawę wprowadzającą wiele zmian na rynku obligacji

  07 czerwca 2023
  Nominał nienotowanych papierów dłużnych od 40 tys. euro, nowe obligacje transformacyjne, zawężenie katalogu pośredników uczestniczących w ofercie i zwiększenie niektórych wymogów informacyjnych – wszystko to zawiera projekt przyjętej przez rząd ustawy.
  czytaj więcej
 • UKNF stawia na listy zastawne, także dla inwestorów indywidualnych

  17 maja 2023
  Nadzorca chce nałożyć na banki obowiązek zwiększenia finansowania kredytów hipotecznych długoterminowymi instrumentami dłużnymi, co może spowodować konieczność uplasowania nawet 147 mld zł nowych papierów. Polski rynek jest na to za mały, ale UKNF liczy, że w zakup listów zastawnych włączyć mógłby się NBP oraz klienci detaliczni.
  czytaj więcej
 • WIRON i obligacje. Pięć dni przesunięcia

  16 maja 2023

  Narodowa Grupa Robocza zarekomenduje, aby wysokość odsetek płaconych od zmiennokuponowych obligacji opartych o WIBOR ustalać na pięć dni przed płatnością kuponu. Raty kredytów (w tym hipotecznych) mają być zaś obliczane w formule last reset.

  czytaj więcej
 • Polskie obligacje kapitałowe od IV kwartału

  05 maja 2023
  Począwszy od 1 października krajowe banki, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń będą mogły emitować obligacje kapitałowe, szerzej znane jako CoCo bonds. Długo wyczekiwany instrument wystartuje w Polsce akurat, gdy na europejskim rynku przeżywa on kryzys zaufania.
  czytaj więcej