niedziela, 17 listopada 2019

Newsroom

KNF obniżyła karę dla Mercuriusa za oferowanie obligacji GetBacku

msd | 09 lipca 2019
Komisja Nadzoru Finansowego podtrzymała karę dotyczącą cofnięcia brokerowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, ale obniżyła wobec niego wysokość kary pieniężnej.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Mercurius Domu Maklerskiego KNF obniżyła mu wysokość kary pieniężnej z 430 tys. zł do 169 tys. zł. Komisja tłumaczy, że wynika to wyłącznie z obniżenia przychodów brokera, które są podstawą do ustalania wysokości kary. Od tak obniżonych przychodów wysokość zrewidowanej kary pieniężnej w dalszym ciągu ma pozostawać „w niemalże maksymalnej wysokości wyznaczonej przepisami prawa”.

Komisja informuje, że w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie znalazła okoliczności faktycznych dotyczących popełnionego naruszenia, które dawałyby podstawę do zmiany sankcji w zakresie cofnięcia zezwolenia na oferowanie instrumentów finansowych oraz nałożenia kary pieniężnej – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Termin na zakończenie prowadzenia przez Mercurius DM działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych upłynął 18 stycznia.

Nałożone na Mercurius DM sankcje dotyczą udziału brokera w „organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, w którym usługa oferowania tych obligacji była świadczona przez podmiot nieposiadający uprawnień do prowadzenia działalności maklerskiej”.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje