sobota, 18 stycznia 2020

Newsroom

KNF rozszerza postępowanie wobec Altusa ws. funduszy GetBacku

msd | 19 września 2019
Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI o dziewięć funduszy sekurytyzacyjnych, których zarządzanie powierzono GetBackowi.

Rozszerzenie postępowania przez nadzorcę ma związek z podejrzeniem nieodpowiedniego zarządzania dziewięcioma funduszami sekurytyzacyjnymi. Według KNF, miały być one zarządzane w sposób „nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego”. Ponadto Altus TFI miał nieprawidłowo wykonywać bieżący nadzór nad GetBackiem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy sekurytytzacyjnych.

Sprawa dotyczy: Altus NS FIZ Wierzytelności, Altus NS FIZ Wierzytelności 2, Altus NS FIZ Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, OMEGA Wierzytelności NS FIZ, PROTEGAT 1 NS FIZ, Universe NS FIZ, Universe 2 NS FIZ, a także Grom Windykacji NS FIZ (d. GetBack Windykacji NS FIZ).

Na koniec 2018 r. GetBack był jedynym lub większościowym inwestorem w większości z tych funduszy, za wyjątkiem OMEGA Wierzytelności NS FIZ oraz Grom Windykacji NS FIZ, w których posiadał po około 20 proc. certyfikatów (te w pierwszym funduszu spisano do zera).

Główne postępowanie administracyjne wobec Altusa w sprawie nadzoru nad GetBackiem przy zarządzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi KNF rozpoczęła w lipcu 2018 r. 

Podobne postępowania KNF prowadzi także wobec Noble Funds TFI oraz Lartiq TFI (d. Trigon TFI). W przypadku Saturn TFI postępowanie już zamknięto, czego skutkiem było cofnięcie Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności oraz nałożenie 5 mln zł kary pieniężnej.

Dla samego GetBacku, który próbuje się restrukturyzować, decyzja wobec Saturna spowodowała dodatkowe trudności operacyjne. Między innymi tym spółka tłumaczy – kolejne – opóźnienia w publikacji sprawozdań finansowych.

Wierzytelności znajdujące się w funduszach sekurytyzacyjnych GetBacku stanowią w wielu przypadkach zabezpieczenie kredytów bankowych lub obligacji.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje