wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

KNF sypie kolejnymi karami za sprawę GetBacku

msd | 10 sierpnia 2021
Nadzorca nałożył 850 tys. zł kary pieniężnej na Pawła Trybuchowskiego, byłego członka zarządu GetBacku. Zrobił to po ponad trzech latach od wybuchu afery z windykatorem w roli głównej.

Nałożenie kary na byłego członka zarządu GetBacku KNF argumentuje naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych za 2017 r. Pod koniec 2019 r. karę w wysokości 500 tys. zł za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych otrzymał i sam GetBack.

„Komisja podkreśla, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym informacyjnych” – wyjaśniono w komunikacie KNF.

Nadzorca zwrócił także uwagę, że statut GetBacku nie przewidywał ograniczenia odpowiedzialności Pawła Trybuchowskiego do prowadzenia określonych kategorii spraw spółki. Ponadto, KNF przypomina, że Paweł Trybuchowski do 28 sierpnia 2017 r. nadzorował w GetBacku obszar relacji inwestorskich.

„Mimo, że Paweł Trybuchowski nadzorował obszar relacji inwestorskich do 28 sierpnia 2017 r., a więc jeszcze przed publikacją raportów półrocznych za 2017 r., tj. przed 20 września 2017 r., dysponował wystarczającą wiedzą na temat działalności spółki, odzysków z wierzytelności, sposobów jej finansowania, skali przeprowadzonych emisji obligacji, a także pogarszającej się kondycji finansowej, aby móc w krytyczny sposób ocenić, że wyniki finansowe przedstawiane inwestorom w raportach finansowych spółki są nierzetelne i nie odzwierciedlają jej faktycznej sytuacji finansowej” – podano także.

Dalej KNF zwraca uwagę, że Paweł Trybuchowski zatwierdzał kolejne sprawozdania spółki, mimo że – zdaniem nadzorcy – był świadomy złej sytuacji spółki i powinien mieć zastrzeżenia do rzetelności prezentowanych inwestorom informacji.

Maksymalny wymiar kary w przypadku ustalonych przez KNF naruszeń wynosił 1 mln zł.

Sama decyzja Komisji miała zostać wydana 16 lipca, ale światło dzienne ujrzała ona dopiero 10 sierpnia (dziś). 

Przed kilkoma dniami KNF ujawniła też informację o nałożeniu 550 tys. zł kary na Marka Patułę, innego z byłych członków GetBacku.

Pod koniec 2020 r. KNF nałożyła też kary pieniężne na trzech innych byłych członków zarządu GetBacku – Bożenę Solską (900 tys. zł), Annę Paczuską (800 tys. zł) oraz Mariusza Brysika (750 tys. zł). Sam GetBack był już karany kilkukrotnie. Po dziś dzień żadnej kary nie otrzymał natomiast – przebywający w areszcie – Konrad K., były prezes windykatora.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo