niedziela, 24 stycznia 2021

Newsroom

KNF ukarała kolejny podmiot współpracujący z GetBackiem

msd | 30 września 2020
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 1,8 mln zł kary pieniężnej na Prime Selection Dom Maklerski, który miał oferować certyfikaty inwestycyjne funduszu wierzytelności GetBacku z naruszeniem prawa.

Według nadzorcy, Prime Selection Dom Maklerski (PSDM) świadczył usługi oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszu GetBack Windykacji NSFIZ z naruszeniem obowiązku działania w sposób rzetelny i profesjonalny. Z ustaleń KNF wynika bowiem, że broker organizując proces oferowania certyfikatów współpracował z podmiotem zewnętrznym, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych.

„(…) PSDM był zobowiązany do wykonywania czynności w ramach procesu emisji certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz, w tym do pośrednictwa w proponowaniu nabycia i prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne. PSDM podjął współpracę z podmiotem trzecim i dopuścił do przyjęcia przez podmiot nieposiadający odpowiednich uprawnień istotnej roli w procesie oferowania certyfikatów inwestycyjnych.” – poinformowano w komunikacie KNF.

Jak podano, podmiot trzeci dokonywał wyboru potencjalnych inwestorów spośród swoich klientów, zachęcał do inwestycji, przedstawiał propozycję nabycia certyfikatów oraz przyjmował na nie zapisy, co KNF zakwalifikowała jako oferowanie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie. 

„Podjęcie współpracy z podmiotem zewnętrznym miało na celu uplasowania emisji Certyfikatów Inwestycyjnych o dużej wartości, co byłoby niezwykle trudne albo wręcz niemożliwe do osiągnięcia bez tej współpracy. Podmiot trzeci dysponował bowiem odpowiednią siecią dystrybucji oraz bazą klientów, w tym klientów zamożnych, czego nie posiadał Dom Maklerski. Udział podmiotu trzeciego w ofercie na rzecz Funduszu miał pozostać nieformalny z powodu braku uprawnień podmiotu do świadczenia takich usług.” – podano także.

Komisja ustaliła, że PSDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny. Zdaniem KNF broker naruszył także zasady uczciwego obrotu.

PSDM jest już kolejnym podmiotem rynku kapitałowego, który został ukarany przez KNF za działalność, w ten, czy inny sposób, związaną z GetBackiem. Wcześniej nadzorca cofnął licencje trzem TFI (Altus, Lartiq i Satrun), jednemu brokerowi (Polski Dom Maklerski), a także ograniczył zakres działalności kolejnego (Mercurius Dom Maklerski). Wciąż toczy się jeszcze postępowanie administracyjne wobec Noble Funds TFI. 

 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje