środa, 22 maja 2019

Newsroom

KNF wyjaśnia jak może wyglądać ograniczenie ofert prywatnych

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 07 czerwca 2018
Komisja Nadzoru Finansowego analizuje możliwość wyeliminowania „pełzających” ofert prywatnych, takich z jakimi mieliśmy do czynienia w przypadku obligacji GetBacku.

O tym, że nadzorca rozważa wprowadzenie ograniczeń w niepublicznych ofertach prywatnych pisaliśmy w ostatni wtorek, gdy pomysł po raz pierwszy ujrzał światło dzienne podczas poświęconego GetBackowi posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Ewentualna zmiana miałaby polegać na tym, aby limit 149 osób dotyczył nie jednej oferty danego emitenta, a wszystkich jego prywatnych emisji z danego roku. Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego KNF, wskazywał wówczas na konieczność zbadania zgodności tego pomysłu z unijnymi regulacjami.

Rzeczone regulacje to dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywa 2001/34/WE.

Obecnie prowadzona jest analiza, czy dyrektywa ta pozwala na wprowadzenie ograniczenia przeprowadzania ofert prywatnych w taki sposób, aby w okresie jednego roku można było skierować ofertę prywatną do maksymalnie 149 osób – brzmi stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, które trafiło do Obligacje.pl.

KNF precyzuje, że analizowane rozwiązanie nie ma na celu ograniczenia liczby ofert prywatnych do jednej w roku. Mogłoby być ich więcej, pod warunkiem, że sumaryczna liczba uczestników emisji nie przekroczy 149 osób.

Analizowane obecnie rozwiązanie nie zakłada przy tym ograniczenia emitenta do przeprowadzenia wyłącznie jednej oferty w okresie jednego roku, lecz pozwala na skierowanie przez emitenta ofert do mniejszej liczby osób niż 149, a kolejna oferta w ciągu danego roku może zostać skierowana do takiej liczby inwestorów, jaką stanowi różnica pomiędzy obecnym limitem dla ofert prywatnych (149 osób), a sumą liczby osób, do których skierowane zostały przez danego emitenta poprzednie oferty przeprowadzone w danym roku – wyjaśnia KNF.

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych o możliwych dla rynku papierów dłużnych zmianach mówił także przedstawiciel Ministerstwa Finansów. W resorcie mają trwać analizy dotyczące zmian w ustawie o obligacjach w zakresie administratorów zabezpieczeń w przypadku, gdy funkcję tę sprawuje podmiot powiązany. Ponadto MF bada też możliwość nałożenia na emitentów obowiązku określenia celu emisji oraz zwiększenia częstotliwości raportowania.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje