piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt PragmyGO

msd | 18 lipca 2022
Faktoringowa spółka dostała zielone światło na prowadzenie publicznych ofert papierów dłużnych w ramach programu o wartości do 150 mln zł.

W ramach nowego programu PragmaGO będzie mogła przez 12 najbliższych miesięcy plasować zabezpieczone lub niezabezpieczone obligacje z okresem spłaty do pięciu lat.

Poprzedni program publicznych emisji spółki dobiegł końca w połowie stycznia tego roku. W dwóch ofertach pozyskała z niego 33 mln zł wobec 100 mln zł, na które pozwalał prospekt. PragmaGO proponowała wówczas inwestorom 3,9 i 3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za czteroletni zabezpieczony dług.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji PragmyGO z termiami spłaty przypadającymi na lata 2023-2025. W najbliższą środę do obrotu dołączą też uplasowane w ramach niedawnej oferty prywatnej czteroletnie papiery PRF0626, za które spółka płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc.

Za wyjątkiem dwóch stałokuponowych serii, dług Pragmy notowany jest na GPW po 100-102 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje