niedziela, 26 września 2021

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku

msd | 04 stycznia 2021
Po ponad roku prac, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aliorowi prospekt dla drugiego programu emisji bankowych papierów wartościowych.

Otwarty przez Aliora jeszcze w sierpniu 2019 r. program emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) to 5 mld zł. Sam prospekt emisyjny trafił zaś do KNF na początku grudnia 2019 r. 

BPW papierem dłużnym podobnym do obligacji. W odróżnieniu jednak od obligacji, mogą być one emitowane wyłącznie przez banki na podstawie ustawy Prawo bankowe. Sam Alior natomiast na BPW opiera wiele produktów strukturyzowanych oferowanych klientom.

Na koniec III kwartału 2020 r. Alior Bank posiadał ponad 1,6 mld zł zadłużenia z tytułu BPW, niemal w całości przypisanego do segmentu detalicznego. Na emitowanych publicznie BPW Alior opiera bowiem część oferowanych klientom produktów strukturyzowanych.

Do najbliższej majówki Alior może też prowadzić publiczne emisje obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. W ramach wartego 1,5 mld zł programu bank ma prawo plasować dług zwykły, podporządkowany lub nieuprzywilejowany, lecz z tym zastrzeżeniem, że ostatnia kategoria nie może być proponowana inwestorom indywidualnym. Od momentu zatwierdzenia prospektu (maj 2020 r.) Alior nie uplasował ani jednej oferty na jego podstawie.

Na Catalyst znajduje się osiem serii podporządkowanych obligacji Alior Banku, w tym trzy pochodzące z publicznych ofert prospektowych, ale tylko dwie z nich wykazują względną płynność (nominał papierów trzeciej serii to 400 tys. zł). To papiery ALR0522 i ALR0524, które według nowo wprowadzonych do arkusza ofert sprzedaży wyceniane są kolejno na 103,1 oraz 101,47 proc. nominału. Daje to odpowiednio 1,03 oraz 2,72 proc. rentowności brutto do wykupu. Przy czym rentowności te okażą się głęboko ujemne, jeśli bank zdecyduje się na przedterminowy wykup papierów w 2021 r., na co pozwalają mu warunki emisji (ale potrzebuje też zgody KNF).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje