piątek, 30 października 2020

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt PKO Banku Hipotecznego

msd | 08 października 2020
Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dokument umożliwi bankowi prowadzenie publicznych emisji obligacji, adresowanych także do inwestorów indywidualnych.

Proces zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO BH trwał trzy miesiące. Dla banku będzie to już drugi dokument pozwalający na prowadzenie publicznych emisji obligacji także wśród inwestorów indywidualnych. Poprzedni utracił ważność w maju tego roku.

Na podstawie poprzedniego prospektu PKO BH uplasowało pięć serii obligacji, w tym cztery serie dwuletniego długu dla zamożnych inwestorów indywidualnych (WIBOR plus 0,6 pkt proc. marży) i jedną serię sześciomiesięcznych papierów dla instytucji (30 pkt proc. marży). Te pierwsze wciąż notowane są na Catalyst, gdzie (PHO0721-PHO1221), gdzie sprzedający wyceniają je przy rentownościach od 0,3 do 0,6 proc. 

Na Catalyst znajduje się także 18 serii listów zastawnych PKO BH, w złotych oraz euro, lecz do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

PKO BH regularnie emituje także krótkoterminowe obligacje, które nie trafiają do obrotu na Catalyst. Tylko w tym roku bank uplasował ponad 4,3 mld zł tego typu papierów, z czego ponad jedną czwartą już spłacił.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje