piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Green House Development pozyskał 3,4 mln zł

msd | 06 grudnia 2022
Deweloperska spółka wyemitowała dwuletnie papiery dłużne, za które zobowiązała się płacić stałe 12 proc. w skali roku.

Green House Development zebrał 3,4 mln zł z publicznej memorandowej oferty, w której ubiegał się o 5 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki mają trafić w formie pożyczki do spółki powiązanej osobowo, by ta mogła uzupełnić wkład własny przy realizacji nadmorskiej inwestycji condohotelowej.

Uplasowane przez GHD papiery dłużne nie trafią do obrotu na Catalyst.

Niewykluczone natomiast, że spółka podejmie się kolejnych emisji, ponieważ wiążąca ją z oferującym umowa przewiduje możliwość plasowania długu o łącznej wartości do 11 mln zł.

Jeszcze w trakcie prowadzenia emisji GHD porozumiało się z obligatariuszami pięciu starszych serii papierów dłużnych o łącznej wartości 7,47 mln zł w sprawie przesunięcia terminów ich wykupu z 2023 r. do 2025 r. 

Green House Development zajmuje się nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, ale nie jest typowym deweloperem. Spółka odpłatnie zarządza realizacją projektów pod marką GHD w powiązanych osobowo podmiotach celowych, ale sama nie jest ich udziałowcem, czy akcjonariuszem.

Więcej wiadomości o Green House Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje