sobota, 22 września 2018

Newsroom

Kolejna rata od opóźnionych obligacji Eurocentu

msd | 22 września 2017
Firma pożyczkowa przekazała obligatariuszom 3 proc. nominału od papierów dłużnych serii E, których termin spłaty minął 8 czerwca. Tymczasem losy postępowania restrukturyzacyjnego wciąż nie są znane.

Z wartych 1,8 mln zł obligacji Eurocent spłacił dotychczas 29 proc. nominału w siedmiu cotygodniowych ratach. Spółce wciąż pozostaje więc do wykupu jeszcze 1,28 mln zł kapitału. W dotychczasowym tempie zajęłoby to jej osiem do jedenastu miesięcy.

Być może Eurocent zdążyłaby ze spłatą serii E tuż przed wykupem kolejnej serii, tym razem wartej 2,31 mln zł, która zapada we wrześniu przyszłego roku. Wcześniej jednak sąd powinien rozpatrzyć wniosek spółki o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, co i tak trwa już od początku lipca.

Z perspektywy obligatariuszy, którzy powoli są spłacani w niewielkich ratach, otwarcie restrukturyzacji może wydłużyć okres oczekiwania na spływ środków, bo zgodnie z prawem od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do jego zakończenia lub umorzenia dłużnik nie może wypełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które objęte są układem.

W obrocie na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria obligacji Eurocentu (ERC0918). Wartymi 2,3 mln zł papierami z terminem wykupu we wrześniu 2018 r. po raz ostatni handlowano 28 sieprnia po 20 proc. nominału. Od czasu, kiedy spółka zaczęła regularnie w małych ratach spłacać przeterminowany dług handel obligacjami ERC0918 przymarł, a oczekiwania sprzedających znacznie wzrosły (najlepsza obecnie oferta sprzedaży wycenia papiery na 45 proc. nominału). 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje