sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Kolejne obligacje Profbudu trafiły na Catalyst

msd | 14 listopada 2022
Infinity, czyli spółka stojąca na czele deweloperskiej grupy pod marką Profbud, za uplasowane w lipcu papiery płaci WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty, ale zawierającym w sobie okresową amortyzację.

Warte 12 mln zł obligacje INY0725 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży, która w ślad za wskaźnikiem zadłużenia może jednak wzrosnąć do 5,3 lub 5,8 pkt proc. Co prawda, okres spłaty długu ustalono na trzy lata, ale po roku i dwóch latach od przydziału (lipiec 2023 i 2024 r.) spółka zobowiązana będzie też do spłaty po 20 proc. pierwotnego kapitału. Niezależnie od tego, Profbud będzie miał także prawo do przedterminowej spłaty, choć nie wcześniej niż w lipcu 2023 r. Docelowo papiery zabezpieczone będą przede wszystkim hipoteką na nieruchomościach, która zostanie wpisana w księgach nie później niż do końca lipca przyszłego roku.

Podsumowując, warunki debiutujących papierów nie różnią się zasadniczo od tych, jakie deweloper ustalił w wartej 23 mln zł emisji, którą uplasował tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę. Tym razem nie było jednak mowy o nadsubskrypcji. W wartej do 15 mln zł ofercie z przełomu czerwca i lipca udział wzięło bowiem 55 inwestorów, do których trafił dług za 12 mln zł, a wśród nich istotną rolę odegrał oferujący (M/S DM objął papiery za 3,6 mln zł).

Pozyskane z emisji wpływy Profbud zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakup gruntów.

W poniedziałek do godz. 14 nie handlowano debiutującymi obligacjami INY0725. Sprzedający kwotuje je na 100 proc. nominału, ale przy braku jakikolwiek ofert kupna. Natomiast uplasowana kilka miesięcy wcześniej na tożsamych warunkach seria INY0225 kwotowana jest na 94/99 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Infinity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst