poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Kolejne listy zastawne mBanku Hipotecznego na GPW

msd | 15 marca 2019
Bank wprowadził do giełdowego obrotu wyemitowane w lutym blisko dziesięcioletnie listy zastawne o wartości 100 mln zł.

Wygasające w grudnia 2028 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 3M plus 0,8 pkt proc. marży.

Papiery te, tak jak i pozostałe listy mBanku Hipotecznego, otrzymały rating A od agencji Fitch, czyli jeden stopień powyżej oceny Polski (sam emitent ma BBB).

W piątek do godz. 11.15 nie handlowano debiutującymi papierami MBHPA35. Nie wystawiono także dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Ogółem na GPW notowanych jest 27 serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, w tym 13 denominowanych w euro. Papierami tymi handluje się sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje